NWU trotseer pandemiestorm met groot sukses in 1ste semester van 2020

Belinda Bantham -- Fri, 08/28/2020 - 06:55

NWU trotseer pandemiestorm met groot sukses in 1ste semester van 2020

Harde werk, kreatiwiteit en deursettingsvermoë het die Noordwes-Universiteit (NWU) in staat gestel om beduidend hoër slaagsyfers te lewer ten spyte daarvan dat die Covid-19-pandemie sedert Maart 2020 chaos in die hoëronderwyssektor veroorsaak het.

Die universiteit se verbintenis om die gehalte van onderrig- en leer-ondersteuning deurlopend te verbeter sodat hoë koerse van modulesukses verseker kan word, het in die eerste semester goeie resultate opgelewer ná ’n stewige grondslag in 2019 gelê is.

Onderrig-leer-ondersteuningseenhede en fakulteite het saam gewerk aan ’n kultuur van akademiese prestasie waarin ’n diverse studenteliggaam regoor die NWU-kampusse uitstekende akademiese uitslae kon behaal.

Die NWU se slaagsyfer sowel as die aktiewe registrasiekoers is tot dusver in 2020 beduidend hoër as in 2019 gedurende dieselfde tydperk, met ander woorde in die eerste semester. Die NWU se geregistreerde slaagsyfer – die getal studente wat modules geslaag het vergeleke met alle studente wat vir ’n spesifieke module geregistreer het – is 88,0%, wat amper 5 persentasiepunte hoër is as vir dieselfde tydperk in 2019.

Die slaagsyfer – studente wat module(s) geslaag het vergeleke met die getal wat ingeskryf het – is op 88,5%, wat ook hierdie jaar hoër is as die 85,9% wat in 2019 behaal is. Dit is ’n duidelike aanduiding dat minder studente gedruip het of nie deelgeneem het nie.

Die universiteit het verdere klem gelê op die hoë gehalte van die assesseringsbenaderings vir sy kursusse, modules en programme wat deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid geëvalueer en goedgekeur is.

Nog ’n aanduiding van die NWU se voortgesette sukses is die beduidende afname in sy verminderingskoers vergeleke met 2019. Die verminderingskoers verwys na die verskil in die getal studente wat vir ’n module geregistreer het en dié wat aktief daaraan deelgeneem het. Die 2020-verminderingskoers is 0,49%, wat beduidend laer is as die 3,30% in 2019 en die 3,49% in 2018. Daar was beduidende afnames in die verminderingskoers in al die fakulteite. Dit is ’n deurlopende jaar-tot-jaar-verbetering.

Die universiteit het daarin geslaag om die uitvalkoers – studente wat geregistreer het maar nie gegradueer het nie – vir sy 2019- akademiese jaar laag te hou op 10,78%.

Prof Dan Kgwadi, visekanselier en hoof, sê dat die NWU se sukses – hoewel dit op hierdie stadium aanduidend eerder as finaal is, aangesien akademiese uitslae slegs aan die einde van die akademiese jaar geoudit word – aandui dat die tyd en moeite wat die NWU se akademici ingesit het om met passie en toewyding onderrig te verskaf, vrugte afgewerp het. “Die personeel van die NWU streef voortdurend daarna om die beste moontlike leerervaring vir studente te verskaf en om studente vir uitdagings in enige sektor voor te berei.”

Hy sê dat die universiteit se kapasiteitbou- en begrotingstoewysings tot doeltreffende professionele onderrig-leer-ondersteuningsinisiatiewe aan studente resultate oplewer. Die ondersteuningsinisiatiewe sluit onder andere aanvullende onderrig, mentorskap, akademiese geletterdheid, lees- en skryfprogramme, eFundi-ondersteuningsprogramme, loopbaansentrum-inisiatiewe, voortgesette en deurlopend verbeterde biblioteek- en inligtingsdienste-ondersteuning, en meertalige ondersteuningsinisiatiewe vanaf die taaldirektoraat in. “Ons is vol vertroue dat ons die akademiese jaar in Januarie 2021 sal voltooi, wat ons in staat sal stel om vir die nuwe akademiese jaar gereed te wees.

“Die NWU se onderrig-leer-portefeulje sal voortgaan om met toewyding te werk om die NWU-studente te ondersteun en te ontwikkel in hulle pogings om sukses te behaal.

“Ons sien daarna uit om meer studente op ons kampusse terug te verwelkom. Ons is tevrede dat die maatreëls wat ons in plek geplaas het om die verspreiding van die koronavirus te bestuur, as voldoende erken word en dat ons verseker het dat ons een van die universiteite is wat beskou word as dié wat ’n lae risiko inhou. Ons sal voortgaan om toegewyd te werk om die veiligheid van ons personeel en studente op ons kampusse te verseker. Ons sal ook voortgaan om ons studente wat kies om nie na die kampusse terug te keer nie deur die aanlyn aanbieding te ondersteun so lank as wat dit nodig is, maar ons bly steeds ’n kontakinstelling met ’n lewendige studentelewe,” sluit hy af.

Uitgereik: NWU Korporatiewe Verhoudinge en Bemarking

Datum:             27 Augustus 2020

Navrae:           Mnr Louis Jacobs: 082 901 6435