NWU-studente geïnspireer om agente vir maatskaplike geregtigheid te wees

Belinda Bantham -- Mon, 04/16/2018 - 14:57

NWU-studente geïnspireer om agente vir maatskaplike geregtigheid te wees

Studente en personeellede van die Noordwes-Universiteit (NWU) het in groot getalle opgedaag om na ’n openbare lesing te luister oor “Ons verantwoordelikheid teenoor maatskaplike geregtigheid” wat deur ’n regter van die Konstitusionele Hof, die agbare regter Leona Theron, aangebied is.

Die lesing, ’n inisiatief van die Studente-kampusraad, het op 9 April 2018 op die NWU se kampus in Potchefstroom plaasgevind.

Regter Theron het beklemtoon dat studente verantwoordelikheid moet neem om te werk dat almal maatskaplike geregtigheid sal ervaar. As burgers het ons ’n aantal regte en vryhede, maar ons het ook die verantwoordelikheid om op te tree namens diegene wat nie die geleentheid kry om daardie regte te geniet nie.

Sy het studente aangemoedig om die geleentheid wat aan hulle gegee is met albei hande aan te gryp. “Transformasie vereis opvoeding. Opvoeding het die vermoë om nie net jou lewe te verander nie, maar ook die lewens van jou medegemeenskapslede,” het regter Theron gesê.

Sy het studente verder aangemoedig om eenheid en versoening na te jaag.

Sy het haar lesing afgesluit deur studente aan te moedig om die geslag te wees wat nie net bekend is daarvoor dat hulle selfies neem nie, maar dat hulle hulle ook vir gehalte-onderwys, beter gesondheidsorg en geen geweld teen vroue en kinders nie sal beywer.

 

 Regter van die Konstitusionele Hof, die agbare regter Leona Theron, spreek personeel en studente toe oor “Ons verantwoordelikheid teenoor maatskaplike geregtigheid”.