NWU-student ondersoek inheemse voorsorgmaatreëls vir die veilige gebruik van plantmedisyne

Marelize Santana -- Mon, 05/28/2018 - 11:32

NWU-student ondersoek inheemse voorsorgmaatreëls vir die veilige gebruik van plantmedisyne

Simangaliso Lesley Mashego,’n meestersgraadstudent in Inheemse Kennisstelsels op die Noordwes-Universiteit (NWU) se kampus in Mahikeng, doen navorsing oor veiligheidsmaatreëls wat ’n Khoisan-gemeenskap gebruik om algemeen-gebruikte medisinale plante in te span as ’n manier om gesondheidsorg in Suid-Afrika te verbeter.

Die navorsing het gefokus op 10 algemeen-gebruikte medisinale plante, waarvan vyf deur die deelnemers as “sterk” en “minder veilig” geïdentifiseer is. Daar was ’n hoë vlak van ooreenstemming onder die deelnemers oor die veilige gebruik van ses van die medisinale plante wat tydens Simangaliso se navorsing ondersoek is.

Hierdie plante is op al die deelnemers se werwe aangetref. Ten opsigte van die evaluering van die vlak van ooreenkoms oor die informantkonsensusfaktor (IKF), het die plante ’n IKF van 0,88-1 vir kankeragtige, respiratoriese en niersiektes getoon.

Plantmedisyne wat as sterk beskou word, kan negatiewe uitwerkings soos duiseligheid, braking, diarree en vergiftiging veroorsaak indien dit in hoë dosisse ingeneem word. Die veiligheidsmaatreëls sluit in die identifisering van ’n geskikte plant vir ’n spesifieke siekte, die gebruik van die regte deel van die plant, korrekte voorbereiding, en die regte dosis en stoormetodes.

’n Belangrike bevinding van die navorsing was dat sekere plante met ’n spirituele gebruik deur kundige praktisyns hanteer moet word.

“Medisinale plante speel ’n geïntegreerde rol om in die gesondheidsorgbehoeftes van 80% van die bevolking van Afrika te voorsien, veral van diegene in landelike gebiede,” sê Simangaliso. “Daar is ook ’n toenemende vraag na medisinale plante, veral in stedelike gebiede, omdat die meeste konvensionele medisyne vir die meeste mense wat dit neem, nie werk nie.”

Al is daar ’n toenemende vraag na medisinale plante, gaan mondelinge platforms vir die oordrag van inheemse kennis oor die veilige en korrekte gebruik van plantmedisyne van praktisyn na leerling of van ouer na kind verlore, en dit lei tot minder ingeligte mense. “Dit verhoog die getal mense wat plantmedisyne verkeerd gebruik, en kan lei tot gevalle van ongewenste reaksies of akute vergiftigings,” sê Simangaliso.

Sy navorsing het bevestig dat Khoisan-gemeenskappe maatreëls het om te verseker dat die medisinale plante wat hulle gebruik, veilig is.

“Daar is ’n behoefte aan navorsing wat erken hoe inheemse gemeenskappe seker maak dat die medisinale plante wat hulle gebruik, veilig is. Dit moet gedoen word om omvattende plantinventarisse saam te stel wat vir gemeenskappe (inheemse gesondheid) relevant is, en wat gebruik kan word in gesondheidsopvoedingsprogramme wat die misbruik van medisinale plante sal voorkom en dus gevalle van vergiftiging sal vermy.

Simangaliso Lesley Mashego