NWU se navorsers ontvang toekennings

Belinda Bantham -- Thu, 11/01/2018 - 09:44

NWU se navorsers ontvang toekennings

Navorsers van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Fakulteit Teologie staan voor in die ry wat die toekennings vir uitnemendheid en produktiwiteit betref. 

Dié fakulteit het met die louere weggestap by die visekanselier se toekennings vir navorsing en innovasie-uitnemendheid en was eerste in sowel die kategorie vir die mees produktiewe navorser as die kategorie vir die mees produktiewe navorsingsentiteit. 

Op hulle hakke was die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, wat die gesogte titel vir die mees produktiew junior navorser ingepalm het – net soos hulle verlede jaar gedoen het.

Die visekanselier se Navorsing en Innovasie-toekenningseremonie het op 26 Oktober by die Roots Lifestyle Centre in Potchefstroom plaasgevind. Talle uitmuntende personeellede is by hierdie geleentheid vir hulle uitnemendheid in navorsing, innovasie, gemeenskapsbetrokkenheid en kreatiwiteit in 2017 beloon.

Die mees produktiewe navorser is prof Marius Nel van die Fakulteit Teologie. Die fokus van sy navorsing is Afrika- pentekostalisme en die hermeneutiese perspektiewe daarvan. Prof Nel ondersoek die invloed van Afrika- pentekostalisme op die verskillende maniere waarop die Bybel gelees en uitgelê word. Hy het saam met een van Amerika se bekendste teoloë, Stanley Hauerwas, aan ’n boek oor pentekostalistiese hermeneutiese bewustheid en pasifisme gewerk.

Dr Josh Chukwuere, die NWU se mees produktiewe junior navorser vir 2017, is aktief op die gebied van tegnologie- aanvaarding. Sy navorsing in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe behels kultuurgeoriënteerde tegnologie (culturetech), sosiale media teenoor sosiale leefstyl en kubertreitering, en onder andere die reis vanaf dekolonisasie na digitalisasie.

Die toekenning vir die mees produktiewe navorsingsentiteit het vir die vyfde agtereenvolgende jaar na Gereformeerde Teologie en die Ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse Samelewing, ’n navorsingseenheid in die Fakulteit Teologie, gegaan.

Prof Louis Kotzé van die Fakulteit Regte het die toekenning vir leierskap in internasionale navorsing en adviesorganisasies ontvang. Hierdie toekenning word gegee aan NWU-personeellede wat ’n bydrae tot buitengewone leierskap in belangrike internasionale organisasies, instellings en komitees lewer.

Prof Alta Schutte van die Fakulteit Gesondheidswetenskappe is vereer met die toekenning vir die navorser wat die meeste op internasionale vlak aangehaal is. Sy is deel van die NWU se Hipertensie in Afrika- navorsingspan (HART) en is onlangs tot voorsitter van die internasionale vereniging vir hipertensie (ISH) verkies, en het sodoende die enigste verteenwoordiger uit Afrika geword om nog ooit aan die stuur van hierdie vereniging te staan.
 
Navorsing met impak

Prof Refilwe Phaswana-Mafuya, Adjunk-visekanselier vir Navorsing en Innovasie, sê dat die NWU ’n prominente nasionale en internasionale profiel en impak het. Die universiteit val onder die top tien Suid- Afrikaanse universiteite, en wêreldwyd in die top 1 000, as gevolg van die harde werk en toewyding van sy navorsers en innoveerders.

Prof Dan Kgwadi, visekanselier, het al die ontvangers van toekennings gelukgewens. Hy sê dat die NWU trots is op die hoë gehalte van sy navorsers en hulle buitengewone bydraes tot die Suid-Afrikaanse en internasionale landskap.

 
 
Prof Marius Nel is die NWU se mees produktiewe navorser vir 2017.
Dr Josh Chukwuere het die toekenning ontvang vir die mees produktiewe junior navorser.
 
 
Navrae: Willie du Plessis: 082 590 0692