NWU se kernprogram kry die internasionale groen lig

Belinda Bantham -- Tue, 08/29/2017 - 09:47

NWU se kernprogram kry die internasionale groen lig

Die Noordwes-Universiteit (NWU) is een van slegs drie universiteite in die wêreld met ‘n meestersgraad in kerningenieurswese wat vir onderskrywing aanbeveel is.

Dit volg nadat die internasionale kernbestuursakademie (International Nuclear Management Academy – INMA) aanbeveel het dat die Internasionale Atoomenergie Agentskap (International Atomic Energy Agency – IAEA) die NWU se meestersgraad in kerningenieurswese met spesialisering in kerntegnologiebestuur onderskryf.

Joe-Nimique Cilliers, dosent, ontwikkelaar en die persoon verantwoordelik vir die implementering van die NWU se INMA-program by die Skool vir Meganiese en Kerningenieurswese, sê die ewekniebeoordeling wat as deel van die IAEA se INMA-inisiatief gedoen is, het in Junie by die NWU in Potchefstroom en by Wits in Johannesburg plaasgevind.

Volgens die IAEA is die betrokkenheid van die akademiese wêreld ’n sleutelkomponent in die bestuur van kennis vir die suksesvolle ontwikkeling van ’n bekwame arbeidsmag vir nasionale kernenergieprogramme.

Die INMA is ’n IAEA-gefasiliteerde samewerkingsraamwerk met vooraanstaande kerningenieurswese- en wetenskapsuniversiteite. Hulle doel is om meestersgraadprogramme van ’n hoë gehalte vir huidige en toekomstige bestuurders in die kernsektor te vestig.

INMA steun nuwe projekte

“Die INMA-raamwerk is noodsaaklik vir ons om ’n nuwe meestersgraadprogram in kerningenieurswese met spesialisering in kerntegnologiebestuur te vestig, om sodoende nuwe internasionale projekte te ondersteun,” sê prof LJ Grobler van die Fakulteit Ingenieurswese.

Die NWU en Wits het beide die INMA se kernkonsep van samewerking tussen universiteite en belanghebbers – hoofsaaklik binne die kernsektor – in die ontwikkeling van ’n kerntegnologiebestuursprogram gevolg. Tydens die ewekniebeoordeling het die IAEA-span bepaal of die ontwerp van hulle meestersgraadprogramme aan die bevoegdheidsareas van die INMA se NTM-program voldoen. Hierdie evaluering is die finale stap in INMA-goedkeuring.

Die ewekniebeoordeling is gebaseer op INMA-vereistes soos dit gespesifiseer word in ’n eersdaagse publikasie van die IAEA-kernenergiereeks, International Nuclear Energy Management Academy: Master’s Programmes in Nuclear Technology Management. Dit is oor die afgelope vier jaar met insette van verskeie deelnemende universiteitsprofessors en bedryfsbelanghebbers ontwikkel.

Die NWU is die eerste universiteit wat ’n kerningenieursweseprogram in Afrika begin het. Die program is in 2005 gevestig en is die grootste bydraer om die arbeidsmag van Suid-Afrika se kernbedryf te ontwikkel.

Joe-Nimique sê hierdie onderskrywing beteken dat die gehalte van die NWU se kerningenieurswese-onderrig van internasionale standaard is en dat die universiteit die weg behoort te baan vir die ontwikkeling van sulke bevoegdhede in die res van Afrika.

 Die besoekers aan die NWU tydens die ewekniebeoordeling. Voor is dr Yury Volkov (Rusland), prof Jat du Toit (NWU), Sue-Mari van Rooyen (NWU), Joe-Nimique Cilliers (NWU), prof Richard Kurwitz (Texas), Hiroya Hirose (IAEA wetenskapsekretaris) en prof Harry Wichers (NWU). Agter is dr Vishana Naicker (NWU), prof Dawid Serfontein (NWU), prof LJ Grobler (NWU), prof Guillem Pere Cortes Rossell (Katalonië), prof James Larkin (Wits), prof Susan Visser (NWU), prof John Roberts (Manchester) en dr Antonie Cilliers (NWU).

Ander Deskundiges van: