NWU se ingenieurs stap met ’n internasionale toekenning weg vir hulle oplossing vir Covid-19-sifting

Belinda Bantham -- Mon, 06/22/2020 - 15:59

NWU se ingenieurs stap met ’n internasionale toekenning weg vir hulle oplossing vir Covid-19-sifting

’n Inisiatief van die Fakulteit Ingenieurswese aan die Noordwes-Universiteit (NWU) is onlangs met ’n internasionale toekenning van die Covid-19-innoveringsuitdaging (Covid-19 Innovation Challenge) van die Verenigde Nasies (VN) se Africa Innovation and Investment Forum 2020 vereer.

Volgens Jean-Paul Adam van die Verenigde Nasies se Africa Innovation and Investment Forum dreig die unieke koronavirus om die swaar verdiende gesondheids-, ekonomiese en maatskaplike ontwikkelingsvoordele wat Afrika sedert 2000 laat realiseer het, te vernietig.

“Covid-19 het die gesondheidsorgstelsels – met goeie hulpbronne – van sommige ontwikkelde en ontwikkelende lande oorbelas, en verskeie organisasies, insluitende die Wêreldgesondheidsorganisasie, het waarskuwings uitgereik en moedig Afrika-lande aan om hulle gesondheidsorgvermoëns uit te brei om die dreigende golf infeksies te hanteer.”

Adam sê dat Afrika gewoonlik op die eksterne verskaffing van mediese toerusting, diagnostiese reagense en instrumente, beskermende toerusting en medisynes staatmaak. “Met ’n wêreldwye stormloop vir beperkte mediese voorraad, is dit moontlik dat Afrika nou op homself aangewese sal wees. Die vasteland gaan dalk hulle beperkte tegnologiese en innovasievermoëns moet benut en hulle volle entrepreneurstalent inspan en stimuleer om voorsieningskanale op nasionale en streeksvlak uit te brei en wêreldwye kennisvennootskappe te optimaliseer om die uitdagings te hanteer wat deur Covid-19 en daarna veroorsaak word.”

Dit is in hierdie verband dat die Verenigde Nasies se Ekonomiese Kommissie vir Afrika (United Nations Economic Commission for Africa) en sy vennote navorsers, firmas, openbare en privaat ontwikkelingsagentskappe, regeringsleiers, innoveerders, die jeug en ontwikkelingsvennote uitgenooi het om hulle innoverings by die eerste Afrika- innovasie- en beleggingsforum 2020 (Africa Innovation and Investment Forum 2020) aan te bied. Die forum se fokus was op Covid-19, en dit het van 15 tot 19 Junie 2020 plaasgevind.

Volgens prof Leenta Grobler, projekleier en spesialis in gesondheidsverwante ingenieursinnovasie, het hulle Covid-19-siftingsoplossing die digitalisering van die siftings- en datavasleggingsproses behels.

TjopTjop is ’n mobiele-app-gebaseerde stelsel wat op ’n gerieflike wyse die noodsaaklike gesondheidsbesonderhede van studente, leerders, personeel en kliënte kan insamel en stoor sonder dat daar papierwerk betrokke is. Dit bespaar baie tyd en moeite by siftingspunte, stoor die data veilig op ’n ander plek, en dra geselekteerde datapakkette aan aangewese ontvangers oor of rapporteer dit. Dit vereis basiese elektroniese termometers en slimfone wat algemeen beskikbaar is. Dit werk tans op Android-fone, maar die Apple-app-weergawe word reeds ontwikkel.”

’n Lys in Excel-formaat kan vir deelnemende skole geskep word, en sal elke gemagtigde persoon se identifikasienommer, naam en verdere besonderhede (graad en klas, onderwyser, ouer of departement) en ’n noodkontaknommer bevat. Hierdie inligting word deur die NWU se ingenieurspan as ’n QR-kode gekodeer en op ’n ID-kaart gedruk, wat aan elke leerder verskaf kan word.

Die VN se Innoveringsuitdaging 2020 (Innovation Challenge 2020) het van die toptegnologieë en innoverings van regoor Afrika en elders geïdentifiseer en vertoon, en beleggings- en bemarkingsbehoeftes ondersoek en besigheidsgeleenthede geïdentifiseer.

Die NWU se TjopTjop-inisiatief het die eerste plek behaal. “In die kategorie vir ‘kontakopsporing’ wil ons graag vir prof Leenta Grobler en haar span gelukwens met die uitstekende innovering wat hulle aangebied het. Dit is wonderlik om te sien hoe Afrika op die Covid-19-uitdaging reageer,” sê Adam.

Prof Leenta Grober was verheug oor die ontvangs van die toekenning vir die TjopTjop-inisiatief! “Dit is ’n groot eer om hierdie erkenning van so ’n toonaangewende organisasie te ontvang. Ek hoop van harte dat TjopTjop ons sal help om te kan terugkeer skool en werk toe en om na ’n post-Covid-19-wêreld te beweeg.”

 Prof Leenta Grobler, projekleier en spesialis in gesondheidsverwante ingenieursoplossings