NWU-Raad reageer op brief wat beweringe van ’n groep anonieme individue bevat

Belinda Bantham -- Fri, 11/23/2018 - 08:28

NWU-Raad reageer op brief wat beweringe van ’n groep anonieme individue bevat

Die NWU-Raad het sy gewone vergadering op Donderdag, 22 November 2018 gehou. Gedurende hierdie vergadering is ʼn brief van ʼn regsfirma wat ʼn groep kliënte verteenwoordig, ter tafel gelê en bespreek.

Die brief, gerig aan die NWU-Raad, sekere Raadstrukture sowel as individuele lede van die Raad en bestuur, bevat sekere beweringe wat geopper is deur kliënte van die firma wat blykbaar almal direkte en indirekte belanghebbers van die universiteit is. Die brief stel dit duidelik dat hierdie persone wat die kwellinge geopper het, vir eers anoniem wil bly.

Die kwessies wat in die brief vervat is, sluit in die gebruik van die amptelike visekanselierswoning in Potchefstroom, die aanstelling van senior personeellede, skeidingspakette wat aan senior bestuurders betaal is, asook die vordering van die ondersoek na beweerde plagiaat.

Die Raad is bewus van die kwessies vervat in die brief. Dit is nie nuwe inligting nie en die meeste daarvan is reeds deur die Raad hanteer en ooreenkomstig genoteer.

In ooreenstemming met goeie korporatiewe bestuur het die universiteit verskeie beleide in plek wat dit vir personeel, studente en lede van die publiek moontlik maak om enige verdagte ongerymdhede aan te meld. Dit sluit in die beleid oor die rapportering van wanadministrasie en ongerymdhede en die beskerming van openbaarmaking.

Na deeglike bespreking het die Raad ʼn besluit geneem oor die hantering van die aangeleentheid en sal hulle dienooreenkomstig ʼn antwoord aan die regsfirma verskaf.

Die Raad het sy standpunt beklemtoon dat hy aangestel is vir die korporatiewe bestuur van die NWU ingevolge alle tersaaklike wette, beleide en reëls. Die Raad wil ook alle belanghebbers aanmoedig om voort te gaan om die bestaande universiteitskanale te gebruik om aangeleenthede te rapporteer waaroor hulle bekommerd is, en om van alle moontlike interne kanale gebruik te maak in ooreenstemming met die universiteit se korporatiewebestuursraamwerk.

Die universiteit het betekenisvolle prestasies op die gebied van navorsing en innovasie, onderrig en leer asook studentelewe behaal, soos aangedui in die 2017 Geïntegreerde Verslag. Die Raad doen ‘n beroep op alle belanghebbers om voort te gaan om saam te werk om die universiteit se droom te verwesenlik om ‘n internasionaal erkende universiteit in Afrika te wees wat bekend is vir betrokke wetenskapsbeoefening, maatskaplike responsiwiteit en ‘n sorgsaamheidsetiek.

 

Navrae:             Louis Jacobs: 082 901 6435