NWU-navorser ontvang toekenning vir haar stryd om beter gesondheid vir mense in Afrika

Belinda Bantham -- Fri, 02/01/2019 - 09:02

NWU-navorser ontvang toekenning vir haar stryd om beter gesondheid vir mense in Afrika

Prof Alta Schutte, ’n biomediese wetenskaplike en navorsingsprofessor aan die Noordwes-Universiteit (NWU) se Hipertensie in Afrika-navorsingspan (HART), het ’n bekende naam in die internasionale sfeer van biomediese navorsing oor hoë bloeddruk, of hipertensie, geword.

Sy spog met verskeie toekennings en prestasies, en het onlangs nog ’n toekenning by die lys gevoeg. Prof Schutte sal later hierdie maand die African Union Kwame Nkrumah for Scientific Excellence-program (AUKNASE-program) se streekstoekenning in Addis Abeba, Etiopië ontvang.

Dit is geen geheim dat alles wat sy in haar professionele loopbaan aanpak, met wetenskaplike navorsing om ’n gesonder leefstyl te bevorder en die uitwissing van hipertensie, wat elke jaar miljoene mense regoor die wêreld se dood veroorsaak, te make het nie. Hierdie toekenning is nog ’n voorbeeld van haar toewyding aan haar navorsing.

Die AUKNASE-program, ’n inisiatief van die Kommissie van die Afrika-unie, fokus sedert 2008 daarop om wetenskap, tegnologie en innovasie in Afrika te ondersteun en ontwikkel.

Die program se doelwit is om aan topwetenskaplikes en ‑navorsers in Afrika vir hulle wetenskaplike prestasies en waardevolle ontdekkings en bevindings erkenning te gee.

“Dit is ’n spesiale eer vir my om hierdie toekenning van die Afrika-unie te ontvang, veral aangesien dit oor alle dissiplines en ouderdomsgroepe heen strek,” se Prof Schutte.

Wat ’n reis!

Prof Schutte se akademiese loopbaan het begin toe sy op die ouderdom van 24 ’n PhD in kardiovaskulêre fisiologie verwerf het met haar werk oor dieetfaktore wat tot hipertensie by swart kinders en volwassenes bydra.

Tydens haar doktorale studies en postdoktorale genootskap het sy wye ervaring opgedoen deur haar deelname aan epidemiologiese studies oor hipertensie in swart bevolkings in Afrika en inboorlingbevolkings in Australië. Hierdie studies het haar belangstelling gestimuleer in omgewingsblootstelling en hoe dit tot die buitengewoon hoë las van kardiovaskulêre siektes onder Afrikane kon bydra.

Hoewel hierdie loopbaanfase vir haar uitdagend was as gevolg van ’n gebrek aan navorsingservaring, samewerking en internasionalisering, het plaaslike en internasionale mentors heelwat insig verskaf in wat nodig sou wees om haar doelwit te bereik om ’n leidende navorsingsentrum vir hipertensienavorsing in Afrika te stig.

“Die motivering vir hierdie navorsingsfokus was ’n wêreldwye ontleding met 19,2 miljoen deelnemers wat bevind het dat die hoogste bloeddrukmetings wat wêreldwyd aangeteken is, in Afrika was (Lancet 2016),” sê sy.

“Om seker te maak dat daar ’n impak op openbare gesondheid is, het die kern van my navorsing gefokus op hoe gesondheidsgedrag tot die ontwikkeling van hipertensie en kardiovaskulêre siekte bydra. Verskeie loodsstudies is onderneem om ’n basiese begrip van die kardiovaskulêre gesondheid van ons bevolking te kry.”

Namate haar navorsing momentum gekry het, kon sy as stigterdirekteur in 2008 die NWU se HART-navorsingsentiteit begin.

In die jare daarna het die impak en gehalte van hulle navorsing, internasionale samewerking en die implementering van die jongste tegnieke om kardiale en vaskulêre gesondheid te verstaan, met rasse skrede toegeneem.

Prof Schutte se navorsing gaan steeds voort, en dit is duidelik dat harde werk en ’n passie vir haar studieveld bygedra het tot die ontwikkeling van kennis wat vandag oor kardiovaskulêre siektes beskikbaar is. Dit is alles daarop gemik om die gesondheid en welsyn van mense regoor die wêreld te bevorder.

 

Prof Alta Schutte se bloed jaag met passie in die stryd teen hipertensie.