NWU mik na toekomstige kernkrag

Marelize Santana -- Fri, 07/07/2017 - 08:23

NWU mik na toekomstige kernkrag

Die Noordwes-Universiteit (NWU) se Skool vir Meganiese en Kerningenieurswese het die Suid-Afrikaanse netwerk vir kernkragopvoeding, wetenskap en tegnologie (South African Network for Nuclear Education, Science and Technology (SAN–NEST)) se werkswinkel oor toekomstige kernkragnavorsing en kennisskepping, ook bekend as Green Frontiers, op 3 Julie 2017 aangebied.

Die doel van die werkswinkel was om belanghebbers in die kernenergiesektor, veral op die gebied van kernkragnavorsing, byeen te bring om die vooruitsig te bespreek om ’n internasionale universiteit-gebaseerde navorsingsamewerkingsprojek te bedryf. Dit sal bydra tot navorsingsgeleenthede vir skerp jong navorsers om by innovasie betrokke te raak en navorsing oor kernkrag nuwe lewe te gee.

Die Minister van Energie, me Mmamoloko Kubayi, wat die werkswinkel bygewoon het, het almal wat teenwoordig was, verwelkom. Hulle was lede en navorsers van die Departement van Wetenskap en Tegnologie, die Departement van Energie, NECSA, iThemba Labs, die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Jong Kernkragkundiges, die NWU, WITS Universiteit, Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit, die Universiteit van Pretoria en die Universiteit van Johannesburg. Sy het gesê sy is opgewonde oor die kernkragprogram en die inisiatiewe wat die NWU onder leiding van dr Anthonie Cilliers onderneem, en wat tydens die 2017 Atomexpo in Moskou in Rusland bespreek is.

Me Kubayi het verder gesê dat die stigma van kernenergie in Suid-Afrika hanteer moet word, sowel as die kwessie van lokalisering, eienaarskap en volhoubaarheid. Sy het gesê kernkrag het ’n baie kritieke rol om in ons samelewing te speel, en dat die kernkragprogram die moeite werd is om voort gesit te word. “As regering moet ons ’n meganisme kry om inligting oor kernkrag op ’n beter manier aan die publiek te kommunikeer, en ons moet deursigtig en oop wees in die proses om die kernkragsektor in die land op te bou. “

“Ons moet ook die kommunikasie oor kernkrag verbeter, sodat ons as Suid-Afrikaners erkenning kan gee aan die uitstekende werk wat die kernkragsektor lewer.” Me Kubayi het die NWU gelukgewens met die deurlopende werk wat ten opsigte van die nagraadse programme in kernkrag gedoen word. Dit is veral ten opsigte van die meestergraad in kernkragtegnologiebestuur, waar die NWU die derde universiteit ter wêreld geword het om vir onderskrywing deur die Internasionale Atoomenergie-agentskap (International Atomic Energy Agency (IAEA)) aanbeveel te word.

“Ons het meer rolspelers soos gegradueerdes op die gebied van kernkrag nodig aangesien dit verskillende loopbaan- en sakegeleenthede kan bied en baie vir ’n land soos Suid-Afrika kan beteken.” 


Dr Anthonie Cilliers, Minister Mmamoloko Kubayi en prof Dan Kgwadi, visekanselier van die NWU.