NWU maak reg om vierde Outisme Simposium aan te bied

Belinda Bantham -- Tue, 04/23/2019 - 10:10

NWU maak reg om vierde Outisme Simposium aan te bied

Die Instituut vir Sielkunde en Welstand aan die Noordwes-Universiteit (NWU) hou op 8 en 9 Julie sy vierde Outisme Simposium*. Die simposium word gesamentlik deur die NWU en Outisme Suid-Afrika (A;SA) aangebied.

Die jaarlikse Outisme Simposium bied ondersteuning aan gesinne en is ʼn unieke platform waar ouers, opvoedkundiges, mediese sorg-personeel, maatskaplike werkers en werkgewers wat te doen het met kinders en volwassenes wat op die spektrum is, kan leer van mekaar en die nuutste inligting wat beskikbaar is, kan kry.

Die simposium het tot ʼn Nasionale Outisme Simposium gegroei en het verlede jaar ook volwasse outiste as sprekers uitgenooi. Die oorweldigende positiewe terugvoer dui daarop dat hierdie persone die ware kundiges is dat hul bydrae waardevol was om ʼn positiewe ingesteldheid tot neurodiversiteit te bevorder.

Laat bewustheid verder uitkring

Die simposium volg ná Outisme-bewustheidsmaand wat in April gevier is.

“Die bewustheidsmaand is ʼn geleentheid om weer te besin oor die inisiatiewe wat geneem word om studente, personeel en die gemeenskap te ondersteun wat dag vir dag met outisme saamleef,” sê Hanlie Degenaar, spraakterapeut by die NWU.

Outismespektrumversteuring word gekenmerk deur probleme met sosiale kommunikasie en sosiale interaksie in alle kontekste asook beperkte, herhalende belangstellings, bewegings of gedrag.

Persone met outisme kan ook sensoriese inligting vanuit die omgewing baie intens beleef of soms nie waarneem nie. Sommige outiste het net aanpassings in hul omgewing en begrip van ander nodig, maar in meer ernstige gevalle van Outismespektrumversteuring kan intensiewe intervensie nodig wees.

Die Instituut vir Sielkunde en Welstand het in 2016 saam met Outisme Suid-Afrika besluit om die oorweldigende behoefte aan hulpbronne vir mense op hierdie spektrum in die Noordwes-provinsie aan te spreek.

Kundiges span saam om bystand te gee

ʼn Samewerkingsooreenkoms tussen die twee partye het gelei tot die eerste Outisme Simposium in 2016 wat op die NWU se kampus in Potchefstroom gehou is. ʼn Outisme Assesseringseenheid by die Instituut vir Sielkunde en Welstand het in die dieselfde tydperk tot stand gekom.

Die Outisme Asseringseenheid, wat vanuit die Instituut vir Sielkunde en Welstand bedryf word, sal teen Mei vanjaar reeds drie jaar suksesvol funksioneer. Die personeel wat hier betrokke is, is kundiges en opgelei in die gebruik van gouestandaard-assesseringsinstrumente vir die diagnose van outisme.

Die eenheid lewer ʼn belangrike diens aan die gemeenskap met diagnose, inligting en die eerste tree in die bestuur van die uitdagings wat ʼn gesin of persoon moet hanteer.  ʼn Uitdaging vir die eenheid is die tekort aan hulpbronne in die provinsie en die volgehoue ondersteuning aan persone met outisme.

* Nasionale Outisme Simposium sal op 8 en 9 Julie op die NWU se kampus in Potchefstroom gehou word. Die organiseerders beplan ook om gehoor te gee aan die versoeke om op 6 en 7 Julie kort praktiese werkswinkels vir belangstellendes aan te bied.

Die werkswinkels sal temas soos uitdagende gedrag, vriendskappe, leesontwikkeling, sensoriese profiele en die gebruik van sosiale stories insluit. Meer inligting oor die geleentheid is by die Instituut vir Sielkunde en Welstand by 018 299 1737 of IPWinfo@nwu.ac.za beskikbaar.