NWU loof beste-van-die-beste dosente

Belinda Bantham -- Fri, 03/15/2019 - 09:13

NWU loof beste-van-die-beste dosente

Die Noordwes-Universiteit (NWU) het sy sterdosente tydens die Institusionele Toekennings vir Onderriguitnemendheid-seremonie (ITOU-seremonie) gevier. Hierdie jaarlikse gebeurtenis het op 14 Maart by die Snowflake-gebou in Potchefstroom plaasgevind.

Prof Juaneé Cilliers van die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe en prof Alfred Brunsdon van die Fakulteit Teologie het met die toptoekennings, die gesogte Toekenning vir Uitsonderlike Onderriguitnemendheid (TUOU), weggestap.

Juaneé is die hoof van die Stads- en Streekbeplanningsgroep aan die NWU, asook die programleier van navorsingsprogram 7 vir volhoubare ontwikkeling, beplanning en implementering in die Eenheid vir Omgewingswetenskappe en ‑bestuur. Sy is bekend as die aanbieder van ’n weeklikse omgewingsradioprogram, Omgewingspraatjies, op Radio Sonder Grense.

Alfred is medeprofessor, vakvoorsitter en vakprogramleier van Praktiese Teologie in die Skool vir Christelike Bediening en Leierskap.  Sy onderrigfilosofie berus hoofsaaklik op die oortuiging dat die dosent daarvoor verantwoordelik is om ’n leeromgewing te skep wat vir die student in die oop afstandsonderrigomgewing betekenisvol is.

Die toekennings word gemaak om waardering te toon teenoor dosente vir hulle verbintenis en toewyding tot studente se sukses, en ook om akademici aan te moedig om as dosente op die gebied van onderrig en leer te ontwikkel.

Toekennings is in drie kategorieë gemaak, naamlik die Toekenning vir Opkomende Onderriguitnemendheid (TOOU), die Toekenning vir Onderriguitnemendheid (TOU) en die Toekenning vir Uitsonderlike Onderriguitnemendheid (TUOU). Dit is die vyfde jaar wat die toekennings in hierdie kategorieë gemaak word.

Ses-en-dertig akademici het toekennings ontvang. Die Fakulteit Gesondheidswetenskappe het met agt toekennings die meeste wenners in totaal opgelewer, gevolg deur die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en die Fakulteit Geesteswetenskappe met sewe toekennings elk.

Waaroor die verskillende kategorieë gaan

Die TOOU beloon ontwikkelende dosente vir uitnemende onderrig. Dit gee erkenning aan dosente wat deur middel van buitengewone en bewese prestasie vir innovasie in onderrig en leer op hulle gebied ’n langtermynvisie vir hulle professionele en loopbaanontwikkeling toon.

Die TOU word aan gevestigde dosente met buitengewone en bewese prestasies in onderriguitnemendheid toegeken. Hulle gebruik innoverende benaderings om leer te fasiliteer wat studente inspireer en uitdaag.

Die TUOU is ’n eervolle vermelding in die TOU-kategorie. Dit onderskryf uitnemendheid en loof uitsonderlike akademici vir leierskap en prestasie in die vakkundigheid van onderrig en leer.

Deelnemers aan die toekennings moet aan ten minste 80% van die kriteria in die onderskeie kategorieë voldoen. Hulle moet ’n nadenkende portefeulje as bewys van hulle onderrig- en leeraktiwiteite en onderrigfilosofie voorlê. Daar word ook ten minste twee leergeleenthede waargeneem, waarvan een onaangekondig is.

Daar word ook van TOU-deelnemers verwag om by ’n jaarlikse kampus- of fakulteitcolloquium oor onderrig en leer aanbiedings te maak.

Die TUOU-wenners se nadenkende portefeuljes word intern en ekstern gemodereer.

En die wenners is…

 

Toekenning vir Uitsonderlike Onderriguitnemendheid

 

Prof Alfred Brunsdon, Teologie

Prof Juaneé Cilliers, Natuur- en Landbouwetenskappe

 

Toekennings vir Onderriguitnemendheid

 

Dr Johan Bosman, Ingenieurswese

Prof Alfred Brunsdon, Teologie

Dr Joshua Chukwuere, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Prof Juaneé Cilliers, Natuur- en Landbouwetenskappe

Prof Ben Coetzee, Gesondheidswetenskappe

Dr Hanli de Beer, Gesondheidswetenskappe

Prof Elvis Fosso-Kankeu, Ingenieurswese

Dr Anél Gildenhuys, Regte

Dr Rianda Joubert, Gesondheidswetenskappe

Prof Henk Kloppers, Regte

Dr Jan-Hendrik Kruger, Ingenieurswese

Mnr Francois Minnie, Opvoedkunde

Dr Clarise Mostert, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Me Irene Muller, Opvoedkunde

Dr Marinda Neethling, Opvoedkunde

Me Marie Preston, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Me Michelle Schoeman, Regte

Dr Elzahne Simeon, Gesondheidswetenskappe

Dr Elmien Truter, Gesondheidswetenskappe

Dr Marie Ubbink, Gesondheidswetenskappe

Prof Elize van Eeden, Geesteswetenskappe

Dr Liandi van den Berg, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Mnr Corne van der Merwe, Gesondheidswetenskappe

Dr Willem van Niekerk, Ingenieurswese

Me Suretha van Wyk, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Dr Tertia van Zyl, Gesondheidswetenskappe

 

Toekennings vir Opkomende Onderriguitnemendheid

Mnr Hermann Bosch, Opvoedkunde

Me Nina Brink, Geesteswetenskappe

Mnr Koos de Villiers, Geesteswetenskappe

Dr Rita Klonaridis, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Dr Bruno Letarte, Natuur- en Landbouwetenskappe

Dr Heleneze Lues, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Mnr Bright Molale, Geesteswetenskappe

Dr Mokgadi Molope, Geesteswetenskappe

Mnr Phil Pretorius, Geesteswetenskappe

Mnr Ninan Samuel, Geesteswetenskappe

 

 

Hierdie jaar se ontvangers van die NWU se Toekennings vir Uitsonderlike Onderriguitnemendheid is prof Juaneé Cilliers en prof Alfred Brunsdon. Hulle is tydens die NWU se Institusionele Toekennings Vir Onderriguitnemendheid-seremonie vereer.

Navrae:                         Willie du Plessis: 082 590 0692

  Korporatiewe Kommunikasie, NWU

Datum:                         15 Maart 2019