NWU-leierskapsberaad bereik ’n hoogtepunt in sy 5de jaar

Belinda Bantham -- Tue, 07/09/2019 - 10:33

NWU-leierskapsberaad bereik ’n hoogtepunt in sy 5de jaar

Oor net meer as ’n maand gaan die Noordwes-Universiteit (NWU) die gasheer vir die 5de jaarlikse leierskapsberaad wees. Die gebeurtenis – wat in samewerking met die MIKS-stigting gaan plaasvind – vind op 13 Augustus 2019 plaas.

Die tema vir hierdie jaar se beraad is leierskap in tye van krisis, en die gassprekers sal fokus op die manier waarop die Suid-Afrikaanse ekonomie in die rigting van volgehoue groei en werkskepping gestuur kan word.

Die sprekers sluit kenners van die bedryf en van besigheid in, asook lede van die akademie, entrepreneurs en verteenwoordigers van die burgerlike samelewing, sowel as verteenwoordigers van die regering.  Hierdie sprekers sluit die volgende persone in:

  • Advokaat Mtho Xulu, voorsitter van die Suid-Afrikaanse Kamer van Koophandel en Nywerheid (SAKKN)
  • Prof Dan Kgwadi, NWU-visekanselier
  • Mnr Stafford Masie, rekenaarwetenskaplike en entrepreneur
  • Me Michelle Meixeira Groenewald, van die NWU se Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
  • Mnr Tshokolo Petrus Nchocho, HUB van die Nywerheidsontwikkelingskorporasie (NOK)
  • Me Bongiwe Beja, youth stream lead by die Youth Employment Service (YES) Suid-Afrika

Meer oor die beraad

Die beraad verteenwoordig ’n dinamiese vennootskap tussen die universiteit en die MIKS-stigting. Laasgenoemde is ’n liefdadigheidstrust sonder winsoogmerk wat met die koördinering en befondsing van maatskaplike-ontwikkelingsinisiatiewe gemoeid is.

Volgens mnr Warren Makgowe, die NWU se direkteur vir belanghebberverhoudinge, is die doel van die jaarlikse beraad om ’n platform te skep vanwaar intellektuele kapitaal gedeel kan word, en om daardeur ’n bydrae tot volhoubare en innoverende leierskap in alle sfere van die gemeenskap te lewer.

 “Daarbenewens wil die beraad die volhoubare toekoms, groei en ontwikkeling in Suid-Afrika en die vasteland ondersteun deur die beste praktyke, idees en lesse van visionêre en toekomsdenkende leiers te ondersoek,” sê Warren. Hy voeg by dat die opbrengste van die beraad in die vorm van beurse na behoeftige en verdienstelike studente afgewentel sal word.

Registreer vandag nog

As jy belangstel om die beraad by te woon, kan jy aanlyn registreer. Die koste verbonde is R1 000 per persoon, R800 vir NWU-personeel en alumni, en R600 vir studente. Die sluitingsdatum vir registrasie is 20 Julie 2019. Vir meer inligting, kontak vir Charmaine Smith by 071 200 6852 of stuur ’n e-pos aan csmisth@studio55events.co.za . Jy kan ook die NWU se webwerf vir inligting besoek.