NWU kombineer kundigheid om sportontwikkeling na nuwe hoogtes te neem

Belinda Bantham -- Mon, 06/10/2019 - 11:00

NWU kombineer kundigheid om sportontwikkeling na nuwe hoogtes te neem

Dit is ’n welbekende feit dat die Noordwes-Universiteit (NWU) al internasionale atlete van wêreldgehalte opgelewer het – atlete soos Caster Semenya, Willem Coertzen, Elroy Gelant, Sunette Viljoen, Khotso Mokoena, Lood de Jager en Akker van der Merwe, om maar net ’n paar te noem.

Hierdie atlete is almal deur die NWU se Hoëprestasie-instituut en sportwetenskaplikes ondersteun. Meer as 1 000 atlete van regoor die wêreld kies elke jaar die NWU vir hulle voorseisoenoefening en -voorbereiding, juis vanweë die NWU se moderne geriewe en hoogs gespesialiseerde navorsers en personeel.

Die NWU neem nou sy vlak van kundigheid tot selfs hoër hoogtes met die bekendstelling van die nuwe NWU Sentrum vir Gesondheid en Menslike Prestasie (CHHP).

Volgens prof Pieter Kruger, wêreldbekende sportsielkundige en deel van die dryfkrag agter die stigting van die CHHP, is die doel om kundigheid en ervaring van die NWU se Instituut vir Sielkunde en Welstand, die Instituut vir Sportwetenskap en -ontwikkeling, asook die Instituut vir Biokinetika te kombineer.

“Dit sal sinergie skep tussen al die professionele persone in die verskillende institute om die dienste, onderrig-, leer-, oefen- en navorsingsgeleenthede maksimaal te benut,” sê hy.

“’n Deel van die NWU se strategiese plan vir 2015-2025 gaan oor die bemagtiging van mense deur gehalte-opvoeding, navorsing van wêreldgehalte, en die betekenisvolle implementering van kundigheid. Ons is verbind tot die aanwending van strategieë en prosesse wat daarop gemik is om ’n volhoubare mededingingsvoorsprong te verkry, wat verantwoordelik en risiko-aanvaardend ontwerp en geïmplementeer word, en wat op intelligensie gebaseer, geloofwaardig, en optimaal deelnemend is, terwyl dit deur leierskap gedryf en gesamentlik besit word.”

Die CHHP sal in ’n strategie belyn wees met die interne en eksterne suksesmodel van die NWU, en sal ’n mededingende strategie ontplooi wat vir die NWU, die CHHP, die personeel, studente en kliënte tot voordeel wees.

“In lyn met hierdie strategiese fokus, is die CHHP se belangrikste doelwit om mees gerespekteerde en invloedrykste diensleweringsentrum van sy soort in die land te word deur die implementering van kundigheid. Op sy beurt sal die CHHP die beste afrigtingsplasings vir interns kan bied, kundige personeel het wat nagraadse opleidingskursusse kan onderrig, en ook betekenisvolle en relevante toegepaste navorsing kan uitvoer,” voeg hy by.

Die CHHP sal omvattende, bewysgebaseerde dienste van gehalte op die gebied van fisieke en geestesgesondheid en menslike prestasie kan lewer. Hierdie dienste sal toepaslik wees vir en ’n betekenisvolle verskil aan besighede, elite- en ander sportspanne, die algemene publiek, personeel en studente aan die NWU, asook die studente en die interns by die CHHP sal maak.

Prof Kruger sê dat die NWU se CHHP-handelsmerk die somtotaal is van die ervarings wat hulle vir almal skep wat met hulle in kontak kom. “Ons is kundiges in gesondheid en menslike prestasie. Ons kern is ons vermoë om ons toonaangewende wetenskaplike kundigheid te neem en dit met uitnemendheid op al ons diverse dienste, kliënte en studente toe te pas. Dit beteken dat die begrip van menslike prestasie en gesondheid in ’n verskeidenheid kontekste die kern is van alles wat ons doen.

“Om mense te verstaan is ’n hoogs gespesialiseerde werk, veral op die gebied van fisieke en geestesgesondheid, besigheids- en sportprestasie. Met die akademiese geloofwaardigheid en rugsteun van die NWU, ons strategiese vennootskappe met nasionale en internasionale organisasies, gekombineer met ons besigheidsvaardigheid en gehaltedienste, is ons in ’n unieke posisie om op nasionale vlak die voorkeurinstelling vir enige gesondheids- en menslike prestasiedienste te word,” sluit prof Kruger af.

Die NWU se Sentrum vir Gesondheid en Menslike Prestasie kan gekontak word by:

E-pos: chhp@nwu.ac.za

Telefoon: 018 299 1737

Web http://health-sciences.nwu.ac.za/chhp

 

Die CHHP se belangrikste fokusareas sluit in:

 • Dienslewering
 • Opleiding en studieleiding aan nagraadse studente en interns (sielkunde en biokinetika)
 • Akademiese opleiding van voorgraadse en nagraadse studente
 • Aktiewe navorsing en studieleiding aan studente in toegepaste navorsing

 

Die fokus van die onderafdelings sluit in:

Instituut vir Sielkunde en Welstand (IPW):

 • Kliniese dienste: volwassenes, adolessente en kinders
 • Elite sportdienste: welstand en prestasie
 • Korporatiewe gesondheids- en prestasiedienste
 • Opleiding van intern-sielkundiges
 • Opleiding en navorsing: kliniese, voorligting- en navorsingsielkunde

 

Instituut vir Sportwetenskap en Ontwikkeling (ISWO)

 • Talentidentifikasie in alle sportkontekste
 • Sportprestasie-matrikse
 • Antropometrika
 • Elite-atleettoetsing
 • Opleidingsprogramme vir sportlui en -spanne
 • Ontwikkeling van afrigters

 

Instituut vir Biokinetika

 • Gesondheidsbevordering en voorkoming van siektes
 • Klinies: bestuur van kliniese toestande (kardiorespiratories, metabolies, immunologies, endokrinologies, neuromuskulêr)
 • Spesiale bevolkings: swangerskap, geriatrie, kinders en geestesgesondheid
 • Korporatiewe welstand: risikotoetsing, oefening, stres- en gedragsveranderingintervensies
 • Sportdienste: voorkoming van beserings en rehabilitasie
 • Muskuloskeletale dienste
 • Opleiding van interns en studente in biokinetika
 • Navorsingsgerief vir observasie- en intervensiestudies

 

Prof Pieter Kruger (regs) en Jean de Villiers.