NWU-ingenieurs kry ’n oplossing vir die opeenhoping met skoolgebaseerde Covid-19-sifting

Belinda Bantham -- Wed, 05/20/2020 - 16:14

NWU-ingenieurs kry ’n oplossing vir die opeenhoping met skoolgebaseerde Covid-19-sifting

In die tye waarin ons onsself tans bevind, is toereikende gesondheidsorg en die gepaardgaande sifting van die uiterste belang om die verspreiding van die koronavirus te beperk.

Aangesien die Minister van Basiese Onderwys, Angie Motshekga, onlangs aangekondig het dat graad 7- en graad-12-leerders op 1 Junie kan terugkeer skool toe, geld dieselfde prioriteite ten opsigte van risikovoorkoming.

Die probleem is dat dit vanselfsprekend is dat honderde leerders elke dag deur die hekke van hulle betrokke skole gaan beweeg, wat groot opeenhopings ten opsigte van gesondheidsifting gaan veroorsaak. Die gefaseerde terugkeer na skole vereis die verpligte daaglikse sifting en die aantekening van almal wat die perseel binnegaan. Hierdie proses en die gevolglike rekords moet gedokumenteer word, en die rekords moet sentraal gestoor word en, wanneer nodig, met die gesondheidsowerhede gedeel of aan hulle gerapporteer word. Baie min skole het voldoende kapasiteit om deeglike sifting te doen van elke leerder wat die skoolterrein betree, en elkeen se rekords en status op te laai. Ingenieurs by die Fakulteit Ingenieurswese van die Noordwes-Universiteit (NWU) het egter weer eens met ’n volhoubare oplossing vorendag kom om dit baie vinniger en op ’n betroubaarder manier te doen.

Volgens prof Leenta Grobler, projekleier en spesialis in gesondheidsverwante ingenieursinnovasie, behels hulle oplossing die digitalisering van die siftings- en datavasleggingsproses. ’n Siftings- en datavasleggingstel is ontwikkel wat behels dat elke persoon wat ’n bepaalde eiendom mag betree ’n identifikasieskyfie kry en dat alle toegangspunte toegerus word met ’n vasleggingstasie, wat onder andere ’n databasis, ’n skyfieleser, ’n digitale termometer, en ’n eenvoudige gebruikerskoppelvlak het wat ’n Android-gedrewe selfoon gebruik.

“Hierdie stel beteken dat baie tyd vir die onderwys- en werksektor bespaar sal word, en dit kan ’n radikale impak op siftingsprotokolle tydens die staat van inperking hê. Datavaslegging by Covid-19-gesondheidsiftingspunte sal gedoen word deur QR-kodes as identifikasieskyfies en gewone kommersieel beskikbare infrarooi- digitale termometers te gebruik, met die data wat deur ’n standaard- basiese slimfoon ingesamel word.”

’n Lys in Excel-formaat sal vir elke skool geskep word, en sal elke gemagtigde persoon se identifikasienommer, naam en verdere besonderhede (graad en klas, onderwyser, ouer of departement) en ’n noodkontaknommer bevat. Hierdie inligting sal deur die NWU se ingenieurspan as ’n QR-kode gekodeer en op ’n ID-kaart gedruk word wat aan elke leerder verskaf sal word.

Prof Grobler verduidelik dat wanneer die leerder die siftingspunt bereik, die selfoontoepassing aan die operateur drie subkieslyste gee:

  • Identifikasie
  • Temperatuurvaslegging
  • Maskerbevestiging

Identifikasie gebruik ’n beeldstroom om die QR-kode te lees wat op die ID-kaart gedruk is. Temperatuurvaslegging benut beeldverwerking van die sewesegmentvertoning van die gewone kommersieel beskikbare infrarooi- digitale termometer, en laastens word ’n log gehou van of ’n persoon wat by die siftingspunt aanmeld ’n masker gekry het en of hulle hulle eie dra,” sê sy.

Wanneer die rekord geverifieer is, word die identifikasienommer, sonder die naam of kontakbesonderhede, saam met die temperatuurdata en die maskerstatus in ’n wolkgebaseerde databasis gestoor. In die geval van ’n temperatuur wat buite die strek is wat binne die “normale” grense val, sal ’n waarskuwingsboodskap op die foon vertoon word en dit sal na die instelling se gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger gestuur word. Die instelling kan hierdie data intyds op ’n webpoort sien.

 

Prof Grobler sê dat hulle beplan om die stelsel tydens die eerste week nadat die skole weer heropen het by plaaslike Potchefstroom-gebaseerde skole bekend te stel. “Ons sal dan verkies om die lisensie van die oplossing aan ’n geskikte vennoot oor te dra om dit te kommersialiseer en te bemark. Ons as ingenieurs streef daarna om die wêreld ten goede te verander, en ons is stadig maar seker besig om dit te doen – een innoverende idee op ’n keer.”

Elke skool kan ’n basiese slimfoon kry wat vooraf gelaai is met die pasontwikkelde toepassing, wat Covid-19-sifting en -datavaslegging baie makliker en vinniger maak.

Intydse data en siftingsrekords kan op ’n webpoort gesien word.