NWU het nou UNESCO-leerstoel oor multimodale leer en die OOH

Belinda Bantham -- Wed, 08/15/2018 - 09:22

NWU het nou UNESCO-leerstoel oor multimodale leer en die OOH

Die stigting van ’n leerstoel oor multimodale leer en OOH aan die Noordwes-Universiteit (NWU) is onlangs deur UNESCO goedgekeur. Daar is tans wêreldwyd slegs 737 UNESCO-leerstoele, met slegs 10 in Suid-Afrika.

Die bevordering van multimodale en selfgerigte leer is as belangrike aspekte in die NWU se onderrig en leer-strategie geïdentifiseer. Dit vorm deel van die universiteit se verbintenis tot toeganklike en toepaslike hoëkwaliteitonderrig en -leer om studentesukses en ervaring van die kurrikulum te verbeter.

Die navorsing vir hierdie leerstoel sal fokus op multimodale leer (’n mengsel van persoonlike en e-leermodaliteite) asook die multigeletterdhede wat vereis word vir kultureel-toepaslike en doeltreffende leer binne ’n omgewing wat bevorderlik is vir selfgerigte leer en oop opvoedkundige hulpbronne (OOH) (ewekniebeoordeelde gedeelde aanlyn hulpbronne wat materiaal, boeke, video's, lesse en selfs volle kursusse insluit).

Die doel van die navorsingsleerstoel is (1) om netwerke rondom OOH en multimodale leer in Suider-Afrika te bou; (2) om kapasiteit by die NWU en in Suider-Afrika te bou; (3) om akademiese kundigheid onder die personeel ten opsigte van multimodale leer en die skepping en gebruik van OOH op te lei en te ontwikkel; asook (4) om navorsing oor OOH en multimodale leer te doen.

Die NWU het reeds ’n leidende rol in die bevordering van multimodale leer en navorsing oor OOH in die streek en internasionaal ingeneem. Die instelling is ’n lid van die nasionale vereniging vir afstandsleer en aanlyn leer in Suid-Afrika (NADEOSA), die Commonwealth of Learning, die netwerk vir die universiteit vir oop opvoedkundige hulpbronne (OERu) en Apereo. Die NWU het in November 2013 as ankervennoot by die OOH-netwerk aangesluit. Die stigting van die UNESCO-leerstoel is op 14 September 2016 deur die NWU se Institusionele Komitee vir Navorsing en Innovasie aanbeveel.

’n Pos is daarna geadverteer en prof Jako Olivier is op 1 September 2017 in hierdie pos aangestel, en die universiteit het met die aansoek vir hierdie leerstoel die aanbeveling by UNESCO gemaak. Die NWU se Senaat het in Maart 2018 ’n OOH-verklaring goedgekeur wat die instelling verbind tot die bevordering, implementering, skepping, hergebruik, hersiening, heraanpassing, herverdeling en behoud van oop opvoedkundige hulpbronne (OOH) binne ’n ooplisensieraamwerk.

Die formele aansoek vir die leerstoel is aan die einde van April 2018 aan UNESCO gemaak. Die aansoek is ook deur prof Wayne Mackintosh (direkteur van die OOH-stigting; UNESCO-/ICDE-leerstoel in OOH) van Otago Polytechnic, Nieu-Seeland, en prof Rory McGreal (UNESCO-/COL-/ICDE-leerstoel in OOH van die Athabasca Universiteit, Kanada), asook die Suid-Afrikaanse Nasionale Kommissie vir UNESCO, die Suid-Afrikaanse Instituut vir Afstandsonderrig (SAIDE) en ’n paar universiteite in die SAOG-streek onderskryf. Die NWU is op 7 Augustus deur UNESCO (Parys) ingelig dat die universiteit se aansoek suksesvol was. Die NWU is voorts ook vir die gehalte van die projekaansoek geloof. ’n Ooreenkoms om die goedkeuring vir die leerstoel te finaliseer, sal spoedig deur die NWU en UNESCO onderteken word.

Die leerstoel sal deur prof Olivier, professor in multimodale leer in die Fakulteit Opvoedkunde, gelei word. Sy navorsing is tans in die navorsingsfokusarea vir Selfgerigte Leer gebaseer en fokus op multimodale multigeletterdhede en selfgerigte leer asook OOH ter ondersteuning van multimodale leer. Die leerstoel sal nou saamwerk met die NWU se Eenheid vir Oop Afstandsleer (EOAL), die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL), die navorsingsentiteite TELIT en SGL, en die NWU Biblioteek.

Ander bevestigde nasionale samewerkers sluit in navorsers van die Universiteit van Pretoria, die Universiteit van Kaapstad, UNISA, die Rhodes Universiteit, die Universiteit van die Witwatersrand, en die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding. Internasionale vennote sluit in navorsers van die Botswana Oop Universiteit, die Oop Universiteit van Mauritius, die Nasionale Universiteit van Lesotho, Eduardo Mondlane Universiteit in Mosambiek, die Universiteit van Swaziland en die Afrika Virtuele Universiteit.

Prof Olivier sal op 17 Augustus 2018 sy intreelesing getiteld “Multimodaling and multilanguaging: charting student (open) access and (communal) success through multiliteracies” in die NWU Senaatsaal, Potchefstroom lewer.

Meer inligting oor die UNESCO-leerstoelprogram: https://en.unesco.org/unitwin-unesco-chairs-programme

Prof Jako Olivier.