NWU bewys dat MASDT-opleidingprojek voordelig is

Marelize Santana -- Thu, 11/09/2017 - 14:11

NWU bewys dat MASDT-opleidingprojek voordelig is

Vir die afgelope 12 jaar bemagtig Mobile Agri Skills Development and Training (MASDT), ’n maatskappy sonder winsoogmerk, produsente uit geselekteerde landelike gemeenskappe in Limpopo en Mpumalanga. Hulle wil nou weet hoe doeltreffend die programme was, en wie beter as die Noordwes-Universiteit (NWU) om hulle daarmee te help?

MASDT bied aan opkomende produsente praktiese opleiding en omvattende ondersteuning binne die landbousektor. Talle soortgelyke opleidingsprogramme het egter ’n lae sukseskoers en dus het MASDT die dapper ding gedoen en ’n onafhanklike evaluering aangevra. Die maatskappy het vir prof Hendri Coetzee, wat deel is van die NWU se Departement Volhoubaarheid en Gemeenskapsimpak, en prof Werner Nell van die Optentia-navorsingsfokusarea in die Fakulteit Geesteswetenskappe genader om ’n kwalitatiewe evalueringstudie te doen om die impak en doeltreffendheid van dié program vas te stel.

“Ons het as onafhanklike assessors bygekom om die impak te ontleed wat die projek op die produsente en hulle onmiddellike gemeenskappe het,” sê Werner.

Sy en Hendri se bevindings dui daarop dat produsente wat aan die projek deelgeneem het, geweldig baat gevind het.

“Ons het bevind dat produsente as gevolg van hierdie projek beter boerderyvaardighede verkry het wat uiteindelik aan hulle 'n beter lewensgehalte verskaf het," sê hy.  

Goeie voordele wat MASDT moontlik gemaak het
Materiële voordeel: Al die produsente met wie onderhoude gevoer is, het aangedui dat hulle baie baat gevind het by materiële en tasbare hulpbronne (soos saad, boerderytoerusting, plaagdoders en bemesting) wat hulle deur die program ontvang het.

Direkte en indirekte opvoedkundige voordele: Die kursusse en mentorskap wat aan die produsente verskaf is, het direkte en indirekte opvoedkundige voordele gehad.  Daar is getoon dat die projek ’n rimpeleffek gehad het, aangesien diegene wat deur die MASDT-inisiatief opgelei is sedertdien ander gemeenskapslede se vaardighede verbeter het.

Direkte en indirekte finansiële voordele: As gevolg van die MASDT-projek het ’n groot getal produsente hulle finansiële situasie omgekeer. Hierdie projek het ook gemeenskappe opgehef waar die produsente werk.

Verbeterde sielkundige, maatskaplike en emosionele welsyn: Die projek het die sielkundige, maatskaplike en emosionele welsyn van die produsente en gemeenskapslede beduidend verbeter.

Die oorkoepelende gevolgtrekking van die NWU se navorsingspan was dat die MASDT-projek ’n beduidende verskil maak in die optimalisering van die materiële en psigososiale welsyn en lewensgehalte, nie net van die produsente en hulle families nie, maar van die hele gemeenskap waar die projek bedryf word.

Werner en Hendri het hulle bevindings bekendgemaak by ’n onlangse mediageleentheid in Nelspruit wat deur sleutelrolspelers in die Suid-Afrikaanse landbousektor en verteenwoordigers van die Suid-Afrikaanse regering bygewoon is. Die aanbevelings wat uit hierdie studie gespruit het, sal gebruik word om die program verder te verbeter en om te motiveer dat ’n weergawe daarvan in ander streke van die land gebruik word.