NWU-alumna verwerf PhD in geskiedenis op 71

Marelize Santana -- Tue, 05/16/2017 - 08:45

NWU-alumna verwerf PhD in geskiedenis op 71

Dr Elsa Krugell het by die onlangse Herfsgradeplegtigheid van die Noordwes-Universiteit (NWU) se kampus op Vanderbijlpark op die ouderdom van 71 jaar haar PhD in geskiedenis verwerf.

In haar proefskrif, Die lewe van ingekerkerde gemeenskappe: ʼn Vergelykende studie uit kampdagboeke en -herinneringe gedurende die Suid-Afrikaanse oorlog, 1899-1902, maak Elsa ʼn kritiese studie van die beleefde weerstandsvlakke (resilience) van 66% van die bewoners van die eertydse Zuid-Afrikaansche en Oranje-Vrystaatse Republieke tydens hulle inkerkering (incarcerated confined circumstances) in konsentrasie- en krygsgevangenekampe.

Deur die ontsluiting van meer as 1 000 oorspronklike bronne is aangetoon dat beide die konsentrasiekampbewoners en krygsgevangenes ʼn merkwaardige oorlewingsveerkragtigheid op die trauma van inkerkering getoon het. By wyse van gereelde georganiseerde fisieke, sosiale, opvoedkundige aktiwiteite – en geanker in ʼn diepe godsdienssin – het hulle kreatief, innerlik-vegtend, patrioties en hoopvol gebly met ʼn fyn sin vir humor wat moraal-opheffend was.


 Dr Elsa Krugell

Die eksaminatore het hoë lof vir die besonder insiggewende en relevant-uitdagende sosiale geskiedenis wat die kandidaat op ʼn indrukwekkende en oorspronklike wyse deeglik in ʼn nasionale en internasionale konteks gestel het.

Elsa Krugell is op 15 April 1946 gebore. Sy begin haar skoolloopbaan by ʼn plaasskooltjie in Tonteldoos (Mpumalanga) en matrikuleer in 1963 aan Hoërskool Eric Louw (Messina, Limpopo Provinsie). Sy voltooi haar BA in tale aan die voormalige Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PU vir CHO) in 1967. In 1980 voltooi sy ʼn BAHonns in geskiedenis aan UNISA. Sy voltooi haar MA aan die voormalige PU vir CHO van 1984 tot 1988. Elsa was vir 35 jaar in die onderwys.