NWU aan voorpunt van gemeenskapsnavorsing

Marelize Santana -- Wed, 11/08/2017 - 12:12

NWU aan voorpunt van gemeenskapsnavorsing

Gemeenskapsnavorsing ondergaan tans ʼn groot klemverskuiwing in Suid-Afrika en die Noordwes-Universiteit (NWU) is aan die voorpunt van hierdie veranderings. Waar daar voorheen meer klem op filantropiese projekte in gemeenskappe gelê is, gebruik gemeenskapsnavorsing nou wetenskaplik-gebaseerde metodes om kritiese uitdagings binne die gemeenskappe aan te pak.

“Ons kyk na die impak wat navorsing in ʼn gemeenskap kan maak om werklik ʼn verskil te kan maak,” sê prof Hendri Coetzee, bestuurder van die akademieskap van gemeenskapsverbintenis by die kantoor van Volhoubaarheid en Gemeenskap Impak.

“Navorsing moet meer relevant wees en meer fokus om probleemoplossings binne gemeenskappe teweeg te bring. Dié navorsing moet ook meer volhoubaar wees.”

Hy sê die kantoor het in 2016 ʼn studie gedoen om die impak van die universiteit binne ʼn gemeenskap te meet. Die studie het die positiewe, negatiewe en neutrale impak gemeet, asook die behoeftes, welstand en sterk punte binne ʼn gemeenskap.

“Areas is geïdentifiseer waar die gemeenskap neutraal teenoor die universiteit staan wat met die regte benadering na ʼn positiewe houding verander kan word.

“Hierdie studie sal nou ons strategie vorentoe aanpas en klemverskuiwings sal gedoen word waarby die gemeenskap meer baat sal vind. Werkskepping kan as voorbeeld geneem word waar ʼn meer multidissiplinêre benadering gevolg kan word, gebaseer op die spesifieke behoeftes binne daardie gemeenskap.”

Hendri sê daar is verskeie maniere hoe die universiteit ʼn impak kan maak deur op sy eie sterktes soos sy navorsing en onderrigleer, te fokus. Die NWU moet meer op die gemeenskap se kritiese behoeftes fokus, sy seleksie van gemeenskappe noukeuriger maak en met ʼn meer multidissiplinêre benadering sy navorsing uitvoer.

“Die belangrikste van die klemverskuiwing is egter dat mense moet besef dat daar ʼn groter doel en wyer fokus moet wees wat op die lange duur meer relevant en volhoubaar moet wees.”

Prof Hendri Coetzee.