Nuwe uitvoerende direkteur vir Mense en Kultuur

Belinda Bantham -- Mon, 10/01/2018 - 10:39

Nuwe uitvoerende direkteur vir Mense en Kultuur

Dr Mala Singh, uitvoerende raadgewer en bestuurskonsultant, is as die nuwe uitvoerende direkteur vir Mense en Kultuur vir ’n vaste termyn van vier jaar aangestel. Sy het op 1 Oktober 2018 die amp aanvaar.​

Dr Singh het 41 jaar ervaring in die openbare en privaat sektor, en het al as dosent, sielkundige en navorser gewerk. Haar indrukwekkende loopbaan in mensehulpbronne sluit in dat sy die nasionale adjunkkommissaris van die polisie, en uitvoerende direkteur vir mensehulpbronne by Unisa en die Universiteit van Johannesburg was.

Sy het 20 jaar ervaring op uitvoerendebestuursvlak, en was voorheen as sielkundige geregistreer. Sy is ’n lid van die Vereniging vir Mensehulpbronnebestuur, die Sentrale Uitvoerende Raad vir Mensehulpbronne, die Mensehulpbronnekomitee van die Vereniging van Statebondsuniversiteite, en die Universitas 21 Mensehulpbronne-subkomitee. Sy is ook ’n lid van die Instituut vir Personeelbestuur en die Universiteite Suid-Afrika se Uitvoerende Direkteursforum vir Mensehulpbronne. 

As uitvoerende direkteur van Mala Singh and Associates, fokus haar werk hoofsaaklik op advies, mentorskap, strategie en bevordering van prestasie, leierskap en die ontwikkeling van bestuurders. Sy het al verskeie gebiede geadviseer, waaronder sekuriteitsdienste, die bankwese, die finansiële en openbare sektor, asook hoëronderwysinstellings.

Ons wens haar alles van die beste toe en het volle vertroue dat sy die groot uitdagings sal kan hanteer wat mensehulpbronsake in die hoëronderwyssfeer meebring.


Dr Mala Singh.