Nuwe studie toon die effek van visuele terapie op kinders met DCD

Marelize Santana -- Tue, 06/20/2017 - 11:08

Nuwe studie toon die effek van visuele terapie op kinders met DCD

Daar is hoop vir kinders wat aan ontwikkelingskoördinasieversteuring (DCD) ly. Dit is die bevinding van ’n nuwe studie deur prof Dané Coetzee en prof Anita Pienaar by die Noordwes-Universiteit (NWU) se Fisiese Aktiwiteit, Sport en Rekreasie-navorsingsfokusarea (FASRek).

Hulle studie van 32 kinders tussen die ouderdom van sewe en agt jaar het bevind dat die effek van visuele terapie beduidende voordele kan inhou.

Soos die naam aandui, veroorsaak CDC koördinasieprobleme wat onder andere ’n kind se sig, persepsie, balans, konsentrasie en leervermoë kan beïnvloed. Visuele terapie kan uiters nuttig wees om siginkortings soos swak okulêr-motoriese beheer (oogbeweging) te verbeter en selfs te korrigeer.

Hoe visuele terapie kan help
Visuele terapie is ’n individuele intervensieprogram wat aandag gee aan ’n kind se spesifieke siginkortings deur fokuswisselterapie-lense, prismas en gespesialiseerde visuele apparaat te gebruik.

Wanneer albei oë op ’n gekoördineerde manier saam werk, is dit makliker om te fokus, te lees, beweging te volg, ens. Wanneer die oë nie saam werk nie, soos dit algemeen by kinders met DCD voorkom, kan dit bydra tot akademiese probleme en probleme om sport te beoefen.

In die FASRek-studie het die navorsers ’n bewegingsevaluering-battery vir kinders gebruik om die impak van die toestand op hul neuromotoriese funksionering, insluitende hulle okulêr-motoriese beheer, te evalueer.

Kinders met okulêr-motoriese probleme ontvang dan oor ’n tydperk van 18 weke tydens skoolure een keer per week 40 minute lank visuele terapie. Die resultate dui aan dat visuele terapie beduidend tot die verbetering van die DCD-status van al die kinders in die intervensiegroep bygedra het.

Die navorsers sê skoolgaande kinders met DCD wat swak okulêr-motoriese beheer het, moet so gou as moontlik visuele terapie ontvang om die negatiewe langtermyneffek op akademiese prestasie en motoriese vaardigheidsontwikkeling te voorkom.

Die resultate van die studie het waardevolle inligting verskaf ten opsigte van die volhoubare uitwerking van visueleterapie-intervensie. Die behoefte aan meer visueleterapie-intervensieprogramme word ook beklemtoon.

 

 
Prof Anita Pienaar.   Prof Dané Coetzee.