NNS vereer NWU-navorser vir uitnemendheid in wetenskaponderrig

Marelize Santana -- Tue, 10/08/2019 - 09:21

NNS vereer NWU-navorser vir uitnemendheid in wetenskaponderrig

Wetenskap kan ’n wonderwêreld van moontlikhede en loopbaanpaaie vir jong leerders oopmaak as hulle die geleentheid het om die ware betekenis van navorsing te verken.

Onderwysers kan, as hulle met die regte vaardighede en entoesiasme bewapen is, leerders aanmoedig om nie net oor wetenskap te leer nie, maar dit ook aktief te ervaar.

’n Gesiene en produktiewe navorser aan die Noordwes-Universiteit (NWU) beskou dit as sy missie om die wonder van die wetenskap vir skoolkinders toeganklik te maak en hulle die kans te gee om wetenskap in al sy fassinerende vorms te ervaar. Hy doen dit deur wetenskaponderwysers met hulle professionele ontwikkeling te help.

Vir hierdie toewyding is prof Josef de Beer, navorsingsprofessor in die Skool vir Wiskunde-, Wetenskap- en Tegnologie-Onderwys in die Fakulteit Opvoedkunde, deur die Nasionale Navorsingstigting (NNS) van Suid-Afrika vereer.

Hy het op 12 September tydens ’n prestigeryke seremonie van die 2019 NNS-toekennings in Somerset-Wes in die Wes-Kaap in die kategorie vir wetenskapsbetrokkenheid ’n toekenning vir navorsingsuitnemendheid ontvang.

Volgehoue bydrae, landswyd
Die toekenning vir navorsingsuitnemendheid gee erkenning aan navorsers in hoëronderwysinstellings wat uitstaande bydraes tot openbare betrokkenheid maak. Die kriteria is streng, en navorsers moet ’n goeie begrip hê van die verskillende gebiede van die wetenskap en hulle bydraes moet oor ’n volgehoue tydperk gemaak word.

Prof De Beer doen dit uitnemend. Hy doen aktiewe navorsing in verskeie provinsies van Suid-Afrika en het inisiatiewe bekend gestel soos opvoumikroskope wat kinders kan gebruik om self wetenskaplike feite te ontdek.

Deur hierdie toekenning moedig die NNS akademici aan om wesenlik daartoe by te dra om die publiek se betrokkenheid by en begrip van wetenskap te verbeter.

Die ontvangs van ’n NNS-toekenning is ’n groot prestasie, en prof De Beer sê dit is vir hom ’n wonderlike eer. “Dit is erkenning vir talle ure se navorsing op verskillende plekke in die land.”

Spanpoging
Hy beklemtoon dat dit ’n gesamentlike prestasie is. ’n Paar van sy kollegas wat ’n belangrike rol gespeel het om sy navorsing landswyd te doen, is dr Neal Petersen, prof Marthie van der Walt, prof Elsa Mentz, dr Lounell White, Tswakae Sebotsa en Benjamin Seleke, om maar ’n paar te noem.

Prof De Beer meld ook die rol van prof Lloyd Conley, die uitvoerende dekaan van die Fakulteit Opvoedkunde, wat ’n ondersteunende gemeenskap van praktykbeoefening daarstel. “Dieselfde geld vir prof Elsa Mentz, die direkteur van Selfgerigte Leer, wat ’n inspirerende navorsingsruimte skep,” sê hy.

Hy is geen vreemdeling vir toekennings nie, en het al onder een van hulle vlagskip-programtoekennings van die Fuchs Stigting erkenning ontvang. Hierdie toekenning van R2,25 miljoen het dit moontlik gemaak om kortleerprogramme aan natuurwetenskappe- en wiskunde-onderwysers regoor Suid-Afrika aan te bied, asook werkswinkels aan skoolleerders oor inheemse kennis wat met wetenskap- en wiskundetemas verband hou.

Die NNS-toekenning dien as verdere aanmoediging vir prof De Beer om sy navorsing voort te sit en nuwe en innoverende maniere te kry om wetenskap vir skoolleerders te laat lewe.

Derek Hanekom, ’n voormalige Minister van Wetenskap en Tegnologie, en advokaat Lindiwe Maseko, parlementslid, wens prof Josef de Beer tydens die NNS-toekenningseremonie geluk.

Hier is ’n paar van prof De Beer se projekte.

Die kortleerprogramme vir onderwysers is regoor Suid-Afrika aangebied. Hier gebruik onderwysers ’n Kirby-Bauer-protokol om die antimikrobiese aktiwiteit van moetieplante (medisinale plante) te toets.

Onderwysers maak seep en verken so hierdie ryk inheemse kennis.

Onderwysers ontvang opleiding in die vou van Foldscope-mikroskope.

  

Die Foldscope-mikroskope kan maklik opgestel word en word deur leerders gebruik om die mikrobiese wêreld te ondersoek.