Navorsing toon die pad aan om afval in biobrandstof te omskep

Marelize Santana -- Fri, 08/30/2019 - 09:02

Navorsing toon die pad aan om afval in biobrandstof te omskep

Een mens se vullis kan waarlik ’n ander man se rykdom wees. Die Noordwes-Universiteit (NWU), in samewerking met die Bauhaus-Universität Weimar (BUW) in Duitsland, is besig om aan baanbrekernavorsing te werk wat afval sal verminder en skoon, hernubare energie sal verskaf.

Die afval wat hulle beplan om te gebruik, is mis, rioolvuil en fekale slyk, wat in biogas* omskep gaan word.

Die navorsing met die titel Network in Water and Wastewater at University Level (WATNET) word deur prof Carlos Bezuidenhout van die NWU se Eenheid vir Omgewingswetenskap en -bestuur en prof Jörg Londong van die BUW gelei.

Die vier jaar lange studie, wat in 2017 begin het en tot 2020 gaan duur, word deur die Nasionale Navorsingstigting en die Duitse federale ministerie van opvoeding en navorsing befonds.

Dit het ontstaan uit ’n boekie oor sanitasie-opsies wat deur studente by die Duits-Suid-Afrikaanse Jaar van Wetenskap 2012/2013 geproduseer is.  

Volgens prof Bezuidenhout werk die NWU en sy Duitse vennoot daaraan om afval in ontginbare hulpbronne soos biogas en kompos om te skakel.

Hy voeg by dat rioolvuil en fekale slyk ’n groot probleem in Suid-Afrika is, en dat die meeste mense nie weet wat om met hierdie afval te doen nie. Dit sal dus ’n oplossing vir die land se bestaande probleem te wees om dit te gebruik om biobrandstof te produseer.

Die residu (bekend as digestaat) wat oor is van die afval sal gebruik word om landbouprodukte te produseer.

Multidissiplinêre navorsing
Die projek is ’n goeie voorbeeld van multidissiplinêre navorsing en dit betrek mikrobioloë, stadsbeplanners, en sanitasie- en omgewingsingenieurs van die twee universiteite.  

Prof Bezuidenhout sê dat stadsbeplanners by die projek betrek is om navorsing oor stadsbeplanning vir die toekoms te doen. “Hulle ondersoek of gesentraliseerde sanitasie die beste opsie vir toekomstige stede is, en watter sanitasie-opsies in ander lande gebruik word.”

Aan die einde van hierdie navorsing hoop die NWU om ’n meestersgraad in omgewingsbestuur met spesialisasie in sanitasie te ontwikkel.

*Biogas is biobrandstof wat natuurlik van die verrotting van organiese afval geproduseer word.

 

Dr Christian Springer, prof Jörg Londong, prof Carlos Bezuidenhout en prof Eckhard Kraft in 2017 by die Bauhaus-Universität Weimar.