Multimodale leer en meertaligheid is sy passie

Belinda Bantham -- Tue, 09/11/2018 - 16:15

Multimodale leer en meertaligheid is sy passie

Multimodale leer en meertaligheid is prof Jako Olivier se passie en navorsingsfokus, en dit was ook die onderwerp van sy onlangse intreerede.

Prof Olivier is tans 'n professor in multimodale leer in die Skool vir Professionele Studies in Onderwys aan die Noordwes-Universiteit (NWU) se Fakulteit Opvoedkunde.

Hy het sy PhD in 2011 aan die NWU behaal waarin hy die akkommodering en bevordering van meertaligheid in skole deur middel van vervlegte en e-leer ondersoek het.

Hy het ook die grade BA, BAHons (cum laude), MA (cum laude) en ʼn Nagraadse Onderwyssertifikaataan die NWU voltooi.

Voor prof Olivier in 2010 as dosent by die universiteit aangesluit het, was hy betrokke by die onderrig van inligtingstegnologie en tale in skole in die Verenigde Koninkryk en in Suid-Afrika.

Van 2010 tot 2015 was hy dosent in Afrikaanse taalkunde aan die Skool vir Tale, waarna hy na die Fakulteit Opvoedkunde as medeprofessor in Afrikaans vir Onderwys geskuif het. Hy is vanjaar tot professor in multimodale leer bevorder.

Prof Olivier lei ook die nuwe UNESCO-leerstoel oor multimodale leer en oop opvoedkundige hulpbronne.

Die titel van sy intreerede was: "Multimodaling and multilanguaging: charting student (open) access and (communal) success through multiliteracies".

Prof Jako Olivier het sy intreerede het op multimodale leer en meertaligheid gefokus.