Minister stel twee NWU-kundiges aan

Belinda Bantham -- Thu, 03/23/2017 - 10:17

Minister stel twee NWU-kundiges aan

'n Nasionale eer het pas twee van die Noordwes-Universiteit (NWU) se kundiges te beurt geval. Prof Jeanetta du Plessis en prof Richard Gordon, albei van die Sentrum van Uitnemendheid in Farmaseutiese Wetenskappe (Pharmacen), is as lede van die Nasionale Gesondheidsnavorsingkomitee benoem.

Die komitee ressorteer onder die Nasionale Departement van Gesondheid. Volgens die minister van dié departement, dr Aaron Motsoaledi, is prof Du Plessis en prof Gordon aangestel om onder andere prioriteite in gesondheidsnavorsing te identifiseer en daaroor te adviseer. Hulle is verder getaak om 'n nasionale gesondheidstrategie te help ontwikkel en te implementeer.

"Ek is vol vertroue dat julle nie net 'n waardevolle bydrae aan die komitee sal lewer nie, maar ook aan die groter gesondheidsnavorsingstelsel en die Suid-Afrikaanse publiek. Ek wens julle sukses in jul taak toe," sê minister Motsoaledi.

Pharmacen is op die voorpunt van Farmaseutiese- en Innovasiesentra in Suid-Afrika. "Ons visie is om 'n internasionaal erkende rolspeler en leier op die gebied van geneesmiddelnavorsing en ontwikkeling in Afrika te wees. Ons sien uit na die taak om onder andere ons uitnemendheid in navorsing met die verwerwing van nuwe wetenskaplike kennis so aan te pak dat dit verskeie voordele vir die publiek sal inhou," sê prof Du Plessis.

Prof Fika Janse van Rensburg, rektor van die Potchefstroomkampus, het dié twee kundiges geluk gewens en gesê dat hierdie tipe benoemings baie vir die NWU beteken. Enersyds bevestig dat die wetenskaplikes van die NWU hulle merk nasionaal en internasionaal maak, en andersyds dat hierdie twee kollegas se vinger op die nasionale gesondheidsnavorsingspols vir die ander NWU-kollegas kan stimuleer tot verdere relevante en impakmakende navorsing.  

 
Prof Jeanetta du Plessis   Prof Richard Gordon