Meestersgraadnavorsing oor oestersampioene maak student ’n wenner

Marelize Santana -- Tue, 08/29/2017 - 15:47

Meestersgraadnavorsing oor oestersampioene maak student ’n wenner

’n PhD-student van die Noordwes-Universiteit (NWU), Sidwell Sihlangu, het by die Provinsiale Jeug in Landbou-toekennings prysgeld ter waarde van R20 000 gewen vir die vaktydskrifartikel met die beste navorsing oor wetenskaplike innovasie. Die artikel was deel van sy navorsing vir sy meestersgraad oor die kweek van oestersampioene in die dor klimaat van Mahikeng.

Die toekenningseremonie is aangebied deur Noordwes se Departement van Landelike, Omgewings- en Landbou-ontwikkeling (READ) as deel van die tweede provinsiale Jeug in Landbou-toekennings (YAA). Die gashere van die funksie was mnr Supra Mahumapelo, Premier van Bokone Bophirima, en mnr Manketsi Tlhape, LUR vir READ. Dit is op 23 Junie hierdie jaar by Wolmaransstad gehou.

Die doel van die toekennings is om uitnemendheid in landbou onder jongmense aan te moedig en te erken. Die premier het gesê dat die jeug vreesloos moet bly in die nastreef van wat hulle wil bereik, en hy het die departement, READ, gelukgewens met die uitstekende werk wat hulle doen.

Die jeug moet aan landbou deelneem

Mnr Tlhape, die LUR vir READ, het die belangrikheid beklemtoon van die deelname van jongmense aan die landbousektor, en bevestig dat die departement daar is om landbouprojekte te implementeer om jongmense in die sektor te ondersteun.

Die toekenningskategorieë het ingesluit: Beste Jeugkoöperasie, Beste Innoverende Onderneming, Beste Opkomende Jeugonderneming, Beste Nagevorste Artikel in ’n Vaktydskrif in Wetenskaplike Innovering, en Beste Jong Leefstyl.

Sidwell het die volgende te sê gehad oor sy toekenning vir die beste nagevorste artikel in ’n vaktydskrif:
“Die literatuur het bewys dat onmoontlik sou wees om sampioene in Noordwes te kweek as gevolg van die strawwe klimaatstoestande in die area, en verder met bewyse gestaaf dat dit net deur middel van hoëkostetegnologiemetodes gedoen kan word. Ek is trots daarop dat my navorsing daartoe gelei het dat sampioene geproduseer kan word met behulp van ’n laekostetegnologie wat ek uitgevind het. Dit is belangrik dat ons as nagraadse studente navorsing onderneem wat ’n impak sal maak en aandag aan huidige kwessies sal gee wat ons gemeenskappe raak.

“Ek moedig nagraadse studente aan om vaktydskrifartikels te produseer wat van groot waarde en relevansie is, en nie net tydskrifartikels wat in die biblioteek en op die internet bly lê en geen nut het vir toekomstige verwysings het nie. Die sampioeneprojek het verskeie kwessies aangeraak, insluitende wanvoeding, voedselsekerheid en klimaatsverandering.

“Ek is nederig en dankbaar oor hierdie toekenning, maar totdat ek gemeenskapsboere in Noordwes sien wat sampioene teen ’n laer koste kan produseer en só hulle winsmarges laat styg, het ek geen bydrae tot landbou gelewer nie,” het hy afgesluit.


Sidwell Sihlangu.