Meegevoel van die Noordwes-Universiteit: Afsterwe van prof Tjaart van der Walt

Marelize Santana -- Sat, 02/23/2019 - 13:43

Meegevoel van die Noordwes-Universiteit: Afsterwe van prof Tjaart van der Walt

Dit is met groot leedwese dat die Noordwes-Universiteit (NWU) se gemeenskap verneem het van die afsterwe van die 85-jarige prof Tjaart van der Walt in die loop van Vrydagnag, 22 Februarie 2019.

Prof Tjaart van der Walt het al alles gedoen. Benewens die feit dat hy vanaf 1977 tot 1987 rektor van die voormalige Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PU vir CHO), en ook later in sy loopbaan kanselier van die voormalige Universiteit van Bophuthatswana was, kan hy ook as ’n buitengewone leier en ambassadeur beskryf word.

Hy was lief vir mense en toegewy aan God. Dit was duidelik in sy eerste pos – as predikant van die Gereformeerde Kerk in Krugersdorp in 1962.

Tydens sy termyn as rektor van die voormalige PU vir CHO, het prof Tjaart die studentelewe as ’n prioriteit beskou. Hy het ’n ondersoek na studentedienste, die studentelewe en universiteitsport geloods, en hulle strukture versterk om alles meer funksioneel te maak.

Aan die hand van sy merkwaardige beplanning het die Raad van die Universiteit besluit om die Fakulteit Ingenieurswese in 1981, en die Fakulteit van Farmasie in 1983 te stig. Laasgenoemde is nou die Skool vir Farmasie en deel van die Fakulteit Gesondheidswetenskappe.

Nadat hy die akademie verlaat het, is hy in 1992 as ambassadeur in Bophuthatswana aangestel. Na die koms van demokrasie in 1994 het die destydse premier van Noordwes hom versoek om as voltydse adviseur aan te bly.

Prof Tjaart het in 1951 ’n BA-graad, gevolg deur ’n honneurs- en ’n ThB-graad, aan die destydse PU vir CHO behaal. Hy het ook ’n honneursgraad in klassieke tale aan die Universiteit van die Witwatersrand behaal. Hy is in 2000 deur die PU vir CHO se Fakulteit Teologie tot buitengewone professor in Nuwe Testamentiese Studies verkies.

Gedurende 2017 het die NWU as deel van sy alumni-erkenning prof Tjaart met ’n NWU Leeftydprestasietoekenning vereer.

 “In hierdie tyd van rou gaan ons harte uit na sy weduwee, Babie, asook sy kinders en ander familielede. Tjaart het in sy tyd baie visie getoon, en daardie visie word steeds vandag nagestreef in ons strategie om die NWU te transformeer en te posisioneer as ’n unitêre instelling van voortreflike akademiese uitnemendheid met ’n verbintenis tot maatskaplike geregtigheid. Sy visie sal altyd op prys gestel word,” het prof Dan Kgwadi, visekanselier van die NWU, vanoggend opgemerk nadat hy van prof Tjaart se afsterwe in kennis gestel is.      


Prof Tjaart van der Walt