Medelye van die NWU: Afsterwe van prof Melville Saayman

Belinda Bantham -- Thu, 03/14/2019 - 10:54

Medelye van die NWU: Afsterwe van prof Melville Saayman

Dit is met groot leedwese dat die Noordwes-Universiteit (NWU) se gemeenskap verneem het van die afsterwe van prof Melville Saayman op 14 Maart op die ouderdom van 53.


Hy het sy loopbaan aan die NWU op 1 Januarie 1992 begin. Prof Melville se passie vir toerisme het hom ’n wêreldbekende navorser op hierdie gebied gemaak. Hy het as direkteur van die navorsingseenheid Toerismenavorsing in Ekonomiese Omgewings en die Samelewing (TREES) op die NWU se kampus in Potchefstroom gewerk. Hy het ’n rol in die stigting van hierdie navorsingseenheid gespeel en was sedert 1 Januarie 2009 aan die hoof daarvan.

Hy is die toerisme-akademikus in Suid-Afrika wat die meeste publikasies die lig laat sien het, en het 245 eweknie-beoordeelde artikels op sy kerfstok. Sy prestasies in die veld sluit in dat hy die eerste navorser oor toerisme in Suid-Afrika was om deur die Nasionale Navorsingstigting (NNS) gegradeer te word, en die eerste in die land om toerismehandboeke op tersiêre-onderwysvlak te skryf.

Ter erkenning van sy individuele bydraes tot toerisme het die Nasionale Wetenskap en Tegnologieforum (NWTF) hom in 2017 met hulle Spesiale Jaarlikse Tematoekenning vereer.

As ’n kundige op sy gebied is hy dikwels in die media oor toerismeverwante onderwerpe aangehaal, en hy het talle bydraes op verskillende platforms gelewer. Hy het ’n waardevolle rol gespeel om die universiteit se reputasie te bou en is by talle geleenthede deur die universiteit vereer.

Prof Melville het as direkteur in verskeie direksies gedien. Dit sluit in die Suid-Afrikaanse Toerismeraad (SATOUR), die Noordwes Parke- en Toerismeraad, die Instituut vir Omgewings- en Rekreasiebestuur, die National Zoological Council, die Suid-Afrikaanse Nasionale Rekreasieraad (SANREC), die Noordwes Rekreasieraad (PROREC-NW), en die Noordwes Ontwikkelingskorproasie. 

Op internasionale vlak was hy ’n lid van die hoofbestuur van die Vereniging vir Internasionale Kundiges oor Toerisme (AIEST), en het ook in die Wêreldtoerisme-organisasie se paneel van kundiges gedien. 

Hy was die eerste Suid-Afrikaner om as hulpbronredakteur van die vooraanstaande toerismevaktydskrif Annals of Tourism Research benoem te word. 

Talle ontspannings- en toerismeboeke (20), wetenskaplike artikels (130), tegniese verslae (350) en indiensopleidingshandleidings (8) het uit sy pen verskyn.  Hy het studieleiding aan 90 meestersgraad- en doktorale studente gegee. Verder het hy meer as 100 referate by internasionale konferensies gelewer.  In 2011, 2012 en 2015 het hy die toekenning as die NWU se Navorser van die Jaar ontvang.

 “Melville se passie vir die toerismebedryf het hom ’n merkwaardige man gemaak, en sy afsterwe sal beslis ’n leemte laat – nie net in die akademiese wêreld nie, maar ook by elkeen wat hom as vriend en gewaardeerde kollega beskou het,” sê prof Sonia Swanepoel, uitvoerende dekaan van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe. “Ons dra ons diepe medelye aan sy familie en vriende oor.”

 


 Prof Melville Saayman