MBA Winterstudieskool leer van bekende kundiges

Belinda Bantham -- Fri, 07/26/2019 - 09:49

MBA Winterstudieskool leer van bekende kundiges

Die Prestigedag van die Noordwes-Universiteit (NWU) se jaarlikse weeklange MBA Winterstudieskool het op 24 Julie in Potchefstroom plaasgevind. 
Tydens ‘n stimulerende program het 180 MBA-studente bande met medestudente gevorm, na interessante lesings geluister en aan bestuursvaardigheidswerkswinkels deelgeneem.
 
Topsprekers het met die studente gesels oor verskillende scenario’s en analitiese inligting oor die Suid-Afrikaanse ekonomie, politiek, leierskap en die uitdagings in die landbousektor gedeel. Die sprekers was onder andere:
 
Theo Venter – “Die 2019-verkiesing: ’n politieke verskilmaker vir Suid-Afrika” 
Prof Raymond Parsons – “Ekonomiese herstel of ’n laegroei-valstrik vir Suid-Afrika?” 
Nick Serfontein – “Die behoefte aan ’n meer volhoubare landbouplan vir opkomende boere” 
Dr Chris Lombaard – “Bestuurs- en leierskapsuitdagings in postverkiesing-Suid-Afrika”
 
Theo, ’n politieke en beleidspesialis van die NWU Besigheidskool, was die eerste spreker van die dag. Hy het MBA-studente ingelig oor Suid-Afrika se beleidsonsekerheid en wat die regering moet doen om dit te hanteer.
Prof Parsons het gesê besigheid en die regering moet op dieselfde bladsy moet wees ten opsigte van ’n toekomstige beleidsrigting in die post-Zuma-era. 
 
“Die uitdaging om ’n groter, sterker en beter ekonomie in Suid-Afrika te skep, bly ’n samewerkende onderneming. Besigheid moet besluit of hulle deel van die probleem is, of deel van die oplossing wil wees,” het hy gesê.
Nick, stigter en HUB van die Sernick Groep, het gesê die regering se huidige plan met betrekking tot opkomende boere berei hulle voor om te misluk. “Ons het ’n volhoubare plan nodig. Jy kan nie nuwe boere ontwikkel sonder om die nodige befondsing en steun te verskaf nie. 
Dit is noodsaaklik om nou sukses te behaal. Sonder kommersiële boere, die privaat sektor en die regering, sal ons nie sukses behaal met die ontwikkeling van boerdery-aktiwiteite nie.”
Dr Lombaard, eienaar van die konsultantmaatskappy Change Capacity en People Capacity Solutions, het die vaardigheid van veerkragtigheid beklemtoon wat ons vandag in die werkplek nodig het. “Die meeste mense wat vandag in bestuursposisies beland, is gewoonlik in hulle gewoontes vasgevang, wat dikwels tot uitbranding lei. 
 
“Die uitdaging vir ʼn bestuurder is om te fokus op die dinge wat jy kan beheer en om jouself daarvoor in te rig. Jy moet op jou huidige situasie fokus, ’n besluit neem en daarby hou.”
Volgens prof Christo Bisschoff, die MBA-studieskool se programbestuurder, het studente die geleentheid gekry om met die skool se alumni, bestuur, dosente en sakeleiers te gesels. 
“Die lesings was model-spesifiek en het sekere konsepte ingesluit wat daarop gemik is om gevorderde bestuursontwikkeling te verskaf om nie net in die sake-oerwoud te oorleef nie, maar in die dinamiese omgewing van bestuur, leierskap en besigheid uit te blink,” het hy verduidelik. 
 
“Hierdie konsepte sluit in persoonlike ontwikkeling, praktiese sake-uitdagings, navorsing, vaardighede en ook direkte MBA-onderrig.”
Die Winterskool het ook aan die finalejaar-MBA-studente die geleentheid gegee om aan hul maatskappyprojekaanbiedings, wat deel van die tweede jaar se kurrikulum uitmaak, te werk.  

Hier is sommige van die gassprekers tydens die Prestigedag van die MBA Winterstudieskool.  Van links is Theo Venter, dr Chris Lombaard, prof Raymond Parsons, Nick Serfontein en prof Fulu Netswera, direkteur van die NWU Besigheidskool.