Luister as jy outisme ten volle wil verstaan

Marelize Santana -- Thu, 07/05/2018 - 09:08

Luister as jy outisme ten volle wil verstaan

“Die vermoë om te luister is noodsaaklik vir kundiges en gesondheidsorgverskaffers as hulle mense en hulle gesinne wat met outismespektrumversteuring (ASD) saamleef, ten volle wil verstaan. Deur te luister sal kundiges in staat wees om die regte inligting in spesifieke situasies deur te gee sodat die lewens van individue wat op die ASD-spektrum leef, verbeter kan word.”

Hanlie Degenaar, spraak- en taalterapeut by die Noordwes-Universiteit (NWU), sê dat dit een van die belangrikste aspekte was wat tydens die derde Outisme Simposium van die NWU se Instituut vir Sielkunde & Welstand en Outisme Suid-Afrika (A;)SA) beklemtoon is.

“Kundiges leer deur te luister na die ervarings van mense wat met ASD saamleef. Die inligting wat hulle deurgee, is waardevol in die hantering van die verskillende uitdagings wat met ASD gepaardgaan.”

Sy sê dat benewens hierdie belangrike advies, afgevaardigdes ook praktiese inligting ontvang het wat op die verbetering van die daaglikse lewe gerig is. Onderwerpe het gestrek van die belangrikheid van gesinsroetine en die bestuur van slaapprobleme tot hoe om leerhindernisse te oorkom, asook werkverwante probleme, meisies op die spektrum, geletterdheidsontwikkeling en intervensiestrategieë. Daar was ook ’n insigryke aanbieding oor dramagroepe wat tieners en kinders met ASD betrek.

Kundiges, navorsers, individue en hulle gesinne wat met ASD saamleef, gesondheidsorgverskaffers, onderwysers, maatskaplike werkers en akademici het tydens die geleentheid, wat oor twee dae gestrek het en op 25 Junie op die NWU se kampus in Potchefstroom begin het, die kans gehad om inligting oor verskillende belangrike sake te ontvang.

Tien beginsels vir intervensie
Prof Petrus de Vries van die Sentrum vir Outismenavorsing in Afrika by die Universiteit van Kaapstad was die hoofspreker op die eerste dag.

Hy het 10 intervensiebeginsels vir ASD beklemtoon. Dit het ingesluit omvattende assessering om omvattende intervensie te rig, die feit dat geen enkele intervensie vir almal sal werk nie, die belangrikheid van akkommodering en die bou van vaardighede deur die kernprobleme van ASD, en die belangrikheid daarvan dat daar met intervensies op die gesin gefokus word.

Hy sê dat vroeë intervensie noodsaaklik is. Dit is ook belangrik om die betekenis van gedrag te verstaan en bewysgebaseerde intervensies toe te pas. Hy het die waarde van oueropvoeding en -opleiding tesame met naturalistiese ontwikkelingsgedragsintervensies beklemtoon.

Die geboorte van ’n simposium
Die outismesimposium het ontstaan ná ’n vergadering in 2015 om die gebrek aan dienste, tydige diagnoses, en doeltreffende intervensie vir kliënte in Noordwes te bespreek. Hierdie vergadering het verskeie rolspelers betrek en almal het ingestem om hulle tyd en kundigheid daaraan te wy om ’n sentrale hulpbrondiens vir opvoeders, gesondheidskundiges en ouers te vestig. Die Outisme Simposium 2016 en die Outisme Assesseringseenheid was die eerste samewerkingsinisiatiewe van die Instituut vir Sielkunde & Welstand.

Die simposium het sedertdien jaarliks gegroei, met 212 afgevaardigdes wat dit hierdie jaar bygewoon het, nadat dit in 2016 met 69 afgevaardigdes begin het en 149 afgevaardigdes in 2017 gehad het.

Vir meer inligting, kontak die NWU se Instituut vir Sielkunde & Welstand by 018 299 1739 of e-pos IPWinfo@nwu.ac.za.


Prof Petrus de Vries van die UK se Sentrum vir Outismenavorsing in Afrika was die hoofspreker tydens hierdie jaar se outismesimposium. Hy het gepraat oor intervensies vir die geestesgesondheidskomorbiditeite van outismespektrumversteuring.


Die groep spesialisaanbieders en -navorsers wat insiggewende aanbiedings gelewer het en tydens die simposium deelgeneem het, is Rumando Kok van die Instituut vir Sielkunde & Welstand; Dineo Mosiane, ontwikkelingsbeampte vir Noordwes, Outisme Suid-Afrika; Vicky Lamb, nasionale opvoeder, Outisme Suid-Afrika; dr David Griessel, pediatriese spesialis by die Universiteit van die Vrystaat; dr Liezel Schlebusch, maatskaplike navorser by die Sentrum vir Outismenavorsing in Afrika; Emile Gouws, aanbieder; Melt Olckers, aanbieder; Mary Moeketsi, ontwikkelingsbeampte vir Mpumalanga en Limpopo, Outisme Suid-Afrika; en Dr Kobus du Plooy, seremoniemeester, Instituut vir Sielkunde & Welstand. Voor is Christelle van Eeden, direkteur, Noordwes Geestesgesondheid, en Hanlie Degenaar, aanbieder, Instituut vir Sielkunde & Welstand.

#NWUVroue