Laer rentekoerse is ʼn positiewe skuif vir SA-ekonomie

Belinda Bantham -- Fri, 07/19/2019 - 10:47

Laer rentekoerse is ʼn positiewe skuif vir SA-ekonomie

 “Hoewel dit minimaal is, is die algemeen verwagte besluit deur die Monetêre Beleidskomitee (MBK) om die repokoers met 25 basispunte te verlaag, positief vir die ekonomie.”

So sê prof Raymond Parsons, bekende ekonoom en akademikus van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Besigheidskool.

“Selfs ’n klein verlaging in rentekoerse op hierdie stadium van die besigheidsiklus stuur ’n positiewe boodskap dat leenkoste marginaal verminder word om die ekonomie te ondersteun. Beide plaaslike en wêreldwye tendense die afgelope maande het op laer koerse gedui,” voeg hy by.

Prof Parsons sê die sielkundige effek van die rentekoersverlaging op verbruikers- en sakevertroue sal moontlik groter as die werklike uitwerking op die ekonomie wees.

“Ander uitgawes soos elektrisiteitstariewe styg in elk geval vinniger as wat leenkoste gedaal het. Met die Suid-Afrikaanse Reserwebank (SARB) wat nou weer sy 2019-groeivooruitskatting verlaag het vanaf 1% tot 0,6%, moet daar verdere robuuste debat wees oor wat die toepaslike monetêre beleidsreaksie onder hierdie ekonomiese omstandighede in die toekoms moet wees.”

Volgens prof Parsons sou ’n verlaging van 50 basispunte op hierdie stadium meer ekonomiese impak gehad het, dog met geringe risiko. Hy sê die bewyslas vir ’n sentrale bank kan in elk geval nie ʼn absolute sekerheid wees nie.

“In ’n swak ekonomie, met ’n erkende onderdrukte ekonomiese omgewing, is dit onwaarskynlik dat inflasionêre verwagtinge hoër sal styg. Die MBK se jongste besluit keer bloot die kontroversiële koersverhoging van November 2018 om – ’n tydperk wat die SARB voorheen aangedui het as een waarin monetêre beleid meer akkommoderend kon gewees het,” voeg hy by.

“Die SARB is nietemin reg om Suid-Afrika weer te waarsku om nie te verwag dat monetêre beleid die harde werk moet doen om die ekonomie om te swaai nie. Slegs fundamentele strukturele ekonomiese hervormings sal die ekonomie in staat stel om aan die huidige ‘laegroei-valstrik’ te ontsnap en na ’n hoërgroei-baan te beweeg. Die dringende implementering van progroei-hervormingsbeleide en ‑projekte bly dus noodsaaklik.”