Kom ons speel: die oplos van raaisels in videospeletjies kan kritieke denkvaardighede ontwikkel

Marelize Santana -- Wed, 01/29/2020 - 16:02

Kom ons speel: die oplos van raaisels in videospeletjies kan kritieke denkvaardighede ontwikkel

Die idee dat videospeletjies gespeel word deur diegene wat intellektueel lui is, word wyd aanvaar, maar is waarskynlik nie heeltemal waar nie. Volgens dr Byron Bunt van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Fakulteit Opvoedkunde toon navorsing dat sekere soorte speletjies in werklikheid ’n verskeidenheid kognitiewe, kritieke denk- en redeneringsvaardighede kan versterk.

Hierdie vaardighede sluit in die vermoë om afleidings te maak en argumente te evalueer, akkuraat en stelselmatig te werk en logika en duidelikheid op die taak voorhande toe te pas.  

As deel van sy doktorale studie het dr Bunt die waarde van ’n 13 weke lange raaisel-videospeletjieprogram vir kognitiewe verryking (Puzzle Video Game-Cognitive Enrichment Programme, PVG-CEP) as ’n ontwikkelingsinstrument vir kritieke denke onder eerstejaar-BEd-studente ondersoek. Hy het vir hierdie doel gefokus op ’n videospeletjie genaamd Portal, waarin die speler verskillende raaisels moet oplos.

Dr Bunt se navorsing het behels dat die kritieke denkvaardighede van deelnemers vóór en ná hulle deelname aan die studie getoets word. Aanvanklik het geeneen van die deelnemers in die toepassing van kritieke denkvaardighede uitgeblink nie, en dit was slegs ná die PVG-CEP-intervensie dat beter onderskeidingsvaardighede waargeneem kon word.

 “My bevindings toon dat die kognitiewe vaardighede van spelers in verhouding tot die vlak van hulle blootstelling aan hierdie speletjies sal groei,” sê dr Bunt. Hy verduidelik dat dit wil voorkom of die verkreë vaardighede “broos” is, met ander woorde dat dit sonder oefening sal afneem. Hoe meer oefening die deelnemers dus het, hoe groter is die waarskynlikheid om gevorderde en meesterdenkers te word.

Van speler van speletjies tot opvoeder tot navorser

Dr Bunt, ’n dosent in geskiedenis, sê dat sy fassinering met geskiedenis deur speletjies geïnspireer is, en veral deurdat hy Age of Empires – ’n reeks intydse geskiedkundige strategiese videospeletjies – gespeel het.

“Toe ek Portal ontdek het en dit begin speel het, het ek onmiddellik geweet dat dit waardevol kan wees, aangesien dit werklik my denkvermoë getoets het. Nie lank daarna nie het ek besluit om die speletjie in ’n eksperiment te gebruik om te sien of dit studente se denkvermoëns kon verbeter,” verduidelik hy.

As voorstander van vervlegde leer, glo dr Bunt dat speletjiegebaseerde leer en die speel van speletjies belangrike instrumente in onderrig en leer is.

Hy speel self reeds videospeletjies vandat hy vier jaar oud is. Miskien het die tyd aangebreek om weer na te dink oor wat die effek van videospeletjies op die brein is.


Dr Byron Bunt.


’n Skermgreep van die Portal-videospeletjie.