Senior Lektor

Lanthé (IM) Kruger

Lanthé Kruger (néé Palmer) obtained her B.Sc. degree in September 2002 at the former Potchefstroom University for Christian Higher Education (PU for CHE), where after she started with her post-graduate studies with special focus on cardiovascular physiology. During this time, Lanthé was also appointed as a temporary lecturer (2006-2008) as well as research assistant (2005-2008) within the Hypertension in Africa Research Team (HART). During this time she gained valuable and essential insight and experience into both worlds of academia as well as research.

Susan Ilani Loubser

Loubser is ‘n alumnus van die NWU en het haar BSc en MSc met Fisika op die Potchefstroomkampus verwerf. Sy het daarna met ‘n beurs van SALT (Southern African Large Telescope) haar PhD in Astrofisika aan die University of Central Lancashire in 2009 in Engeland verwerf. Tydens haar nadoktorale genootskap het sy vir die SKA-radio-astronomie projek in Kaapstad gewerk en haar daarna by die Sentrum vir Ruimtenavorsing by die NWU aangesluit.

Fazel Ebrihiam Freeks

Dr. F.E. Freeks is in 2008 aangestel as ’n Vakkundige (Subject Specialist) en in 2012 bevorder na ’n Senior Wetenskaplike Beampte (Senior Scientific Officer). In die Fakulteit Gesondheidswetenskappe onder die Navorsingseenheid, AUTHeR bied ek die LIFEPLAN® program. Hy het al die program by ongeveer 850 verskillende mense aangebied soos onder andere by verskeie gemeenskappe, instansies, skole, plase, NGO’S (FAMSA), organisasies (Vaalhartswater), ens.

 

Lené Jorgensen

Lené Jorgensen is ʼn senior lektor verbonde aan die Skool vir Mensehulpbronwetenskappe op die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus. Sy het ʼn PhD in Bedryfsielkunde oor die onderwerp van werkverwante welstandsintervensie. Haar loopbaan het in die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPS) begin waar sy verantwoordelik was vir die bestuur van die welstand van polisiepersoneel in die Noordwesprovinsie. Na 10 jaar by die polisiediens het sy ʼn aanstelling by die Universiteit gekry, waar haar gevolglik opgedoende onderrigervaring ingesluit het die onderrig van Hulpteorieë, Toegepaste berading, Psigometriese assessering en praktiese werk vir internpsigometriste. In 2011 het sy die Institusionele Toekenning vir Onderriguitnemendheid ontvang.

André Heymans

Ek werk grootliks op die finasiële veld rondom beleggingsbesluite en meer spesifiek die bestuur van finansiële portefeuljes. Hierdie navorsing spreek ‘n verskeidenheid vraagstukke aan waarvan die belangrikste insluit: die effektiwiteit van die mark, wisselvalligheid in batepryse, die impak van verskillende wêreldmarkte op mekaar asook hoe hierdie faktore beleggers se bateportefeuljes beïnvloed.

Subscribe to RSS - Senior Lektor