Programleier

Frederik Christoffel Eloff

Prof FC Eloff is sedert 1979 as dosent aangestel aan die PU vir CHO en later NWU. Tans Beroepshigiëne Programleier in die Skool vir Fisiologie, Voeding en Verbruikerswetenskappe. Verantwoordelik vir die ontwikkeling en bestuur van ’n nuwe professionele Baccalaureus Gesondheidswetenskappe in Beroepshigiëne graad.

Dien as UNISA vakorganiseerder (Fisiologie) sedert 1999 en is verantwoordelik vir die organisering van die praktiese modules wat aan UNISA-studente gebied word.

Subscribe to RSS - Programleier