Navorsingsprofessor

Klaus Kellner

Prof Klaus Kellner is op 27 April 1957 in Okahandja, Namibië gebore. Hy is 'n herkose C2-NNS-grgradeerde wetenskaplike tot 2016. Sy kundigheid is in plantegroeidinamika met die klem op volhoubare grondbestuurtegnologieë, die impak op verwoestyning, die grond-agteruitgang en droogte (DLDD in Engels) en die herstel van weiveld-agteruitgang het, meestal in droë en semidroë stelsels, asook nywerheidsbeskadigde plekke.

Lourens Marthinus du Plessis

Navorsingsprofessor in Fakulteit Regte aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom, Suid-Afrika en voormalige professor van Publiekreg aan die Universiteit van Stellenbosch.  Stigtingsdirekteur by die Universiteit van Stellenbosch/Universiteit van die Wes-Kaap se Navorsingseenheid vir Wetlike en Grondwetlike Interpretasie.

Martha Sophia van der Walt

Prof Marthie van der Walt het haar MEd (2006) en PhD (2008) onder leiding van prof Kobus Maree (UP) as studieleier/promotor voltooi. Kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsingbenaderings word in haar navorsing gebruik. Haar navorsing fokus op die moontlike waarde van metakognisie vir die onderrig-leer van wiskunde in die 21ste eeu om selfgerigte leer (SGL) te bevorder.

Sias Hamman

Sias Hamman, BPharm, MSc, PhD (NWU) is ʼn navorsingsprofessor in die Eenheid vir Geneesmiddelnavorsing en -ontwikkeling aan die NWU. Sy navorsing fokus op funksionele eksipiënte van natuurlike oorsprong om geneesmiddelaflewering te optimaliseer. Hy was al studieleier of medestudieleier van ʼn groot aantal doktors- en meestersgraadstudente en het al meer as 45 artikels in eweknie-geëvalueerde internasionale tydskrifte gepubliseer.

Subscribe to RSS - Navorsingsprofessor