Medeprofessor

Martin van Eldik

Prof Martin van Eldik het sy PhD in Meganiese Ingenieurswese verwerf aan die Noordwes Universiteit in
Potchefstroom. Hy is 'n medeprofessor in die Skool vir Meganiese en Kerningenieurswese waar sy navorsingsgroep
fokus op navorsing relevant tot die termovloei industrie met die klem op energiestelsels. Dit sluit in navorsing
rondom die volgende generasie van hittepompe insluitend die gebruik van CO2 as koelmiddel vir hoë temperatuur
applikasies. Martin is ook 'n Besigheidseenheid bestuurder by M-Tech Industrial (Pty) Ltd met die fokus hoofsaaklik

Anja Franken

Prof Anja Franken het haar PhD graad in Beroepshigiëne behaal aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroom kampus in 2015. Sy is ʼn medeprofessor by die Skool vir Fisiologie, Voeding en Verbruikerswetenskappe by die Noordwes-Universiteit se Potchefstroom kampus waar sy nagraadse Beroepshigiëne modules doseer. Sy het meer as 8 jaar ervaring in lesings aanbied by die Noordwes-Universiteit.

Nico van der Merwe

Nadat ek by die NWU met onderskeidings in al 31 semestermodules as die toppresteerder in die fakulteit gegradueer het, het ek as geoktrooieerde rekenmeester gekwalifiseer en het die vyfde plek landswyd in IRBA se Publieke Praktykeksamen (PPE) in 2005 behaal.

Ben Coetzee

Ben Coetzee is ʼn mede-professor in die Skool vir Biokinetika, Rekreasie en Sportwetenskap aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroom-kampus. Hy het BSc-, BSc-honneurs- en MSc-graad aan die gewese Potchefstroomse Universiteit van Christelike Hoër Onderwys behaal sowel as ʼn PhD in Menslike Bewegingskunde aan die Noordwes-Universiteit.

Kenny Uren

Kenny Uren is an associate professor in the School of Electrical, Electronic and Computer Engineering.  He specialises in the fields of mathematical systems modelling and control theory.  He received the B. Eng., M. Eng. and PhD degrees in Electronic and Computer Engineering from the North-West University, Potchefstroom campus, South Africa in 2003, 2005 and 2009 respectively.  Kenny is a member of the McTronX research group that has a core focus on mathematical modelling, mechatronic systems and control theory.

Daleen Kruger

Daleen Kruger is gebore op 23 April 1956 in Fochville. Sy groei op in Carletonville waar sy vroeg reeds met musiek te make kry. In haar matriekjaar word sy orrelis van die Hervormde gemeente in Fochville en 2 jaar later orrelis van die NG Kerk-Suid in Carletonville.

Subscribe to RSS - Medeprofessor