Direkteur

Sebastiaan Rothmann

Prof. Ian Rothmann is Director of the Optentia Research Focus Area. His expertise is in the assessment and development of employed and unemployed people’s potential, specifically within multicultural and cross-cultural contexts. His initial research focus was burnout, stress, and coping within multicultural contexts. With the changing intellectual climate in Psychology after 2000 (towards Positive Psychology) his research focus broadened to include work engagement and flourishing of people in work and organisational contexts as well as in non-work contexts.

Simeon A. Materechera

Professional teaching and research experience Skills in scientific writing, editing, and consulting. Proficient in the use of many computer softwares and internet; development of project proposals; facilitation of workshop and conference, leadership in team and collaborative work; supervision of postgraduate research and publishing scientific articles; lecturing and curriculum development.

Dmitri Bessarabov

An internationally-recognised scientist and visionary with extensive industrial and academic decision-makingexperience in the area of hydrogen and electro-catalytic membrane systems for energy applications and fuel cells.
Over twenty years of progressively increasing responsibility in academic and industrial R&D environment.Leadership and managerial roles in the hydrogen energy sector. Strategic and creative thinker and R&D Director

Liezl van Dyk

Prof van Dyk se navorsing op tegnologie-gedrewe optimisering van diensstelsels, spesifiek binne die konteks van Gesondheidstelselingenieurswese.
Sy is ook 'n professionel Bedryfsingenieur en dien tans op die Raad van die Suider-Afrikaans Instituut vir Bedryfsingsnieurwese.

Sandra van Dyk

Sandra van Dyk het die grade BPharm, MSc en PhD behaal aan die Noordwes-Universiteit (voorheen die Potchefstroomse Universiteit Vir Christelike Hoër Onderwys) en is tans werksaam as ʼn medeprofessor en as direkteur van die Skool vir Farmasie in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe.

Alida Herbst

Prof Alida Herbst is ‘n geregistreerde maatskaplike werker en tans die Direkteur van die Skool vir Psigososiale Gedragswetenskappe aan die Potcefstroomkampus van die NWU.  Sy het vir nagenoeg 13 jaar as geneeskundige maatskaplike werker gepraktiseer in onder meer die 1 Militêre Hospitaal en die MediClinic Pretoria Hart en Kloof hospitale. 

Chris Vorster

Dr. Chris Vorster het in 1998 gekwalifiseer as 'n mediese dokter en in 2007 as 'n spesialis in chemiese patologie. Hy het vir 'n paar jaar in die private gesondheidsorgsektor gewerk voordat hy in 2010 by die Noordwes-Universiteit aangesluit het.

Frans Boudewijn Waanders

Ek is sedert 1991 aan Mössbauerspektroskopie-tegnologie by die destydse PU vir CHO en tans die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus betrokke, wat die aanwending van materiaal- en mineraalstudies behels. Verskeie publikasies in internasionale joernale en konferensievoordragte het uit hierdie werk voortgevloei. 

Seugnet Blignaut

Seugnet Blignaut is ’n navorsingsprofessor en direkteur by die TELIT-SA by die Noord-Wes Universiteit se Vanderbijlparkkampus. Haar navorsing fokus op die gebruik van oogvolging as deel van die gebruiksevaluering van speletjies. Sy  is die outeur en mede-outeur van (69) artikels en het (84) konferensie aanbiedinge gelewer - meestal op internasionale vlak.  Sy het (39) Meesters en (21) PhD studente afgelewer.  Seugnet hersien gereeld artikels vir nasionale en internasionale tydskrifte en tree ook op as eksterne eksaminator vir verskeie universiteite.

Alta Schutte

Alta Schutte is Professor of Physiology, and funded by the Department of Science and Technology as the South African Research Chair (SARChI) in the Early Detection and Prevention of Cardiovascular Disease in South Africa – hosted by the Hypertension in Africa Research Team (HART) at the North-West University. She is also the Unit Director of Medical Research Council Extramural Unit for Hypertension and Cardiovascular Disease.

Wannie Carstens

Prof Wannie Carstens is sedert 2001 die direkteur van die Skool vir Tale aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus. Hy is ook tans die voorsitter van die Afrikaanse Taalraad, die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Akademie van Kuns en Kultuur, die voorsitter vir die Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans en dien op ‘n verskeidenheid van rade. Hy is onder meer ook ‘n lid van die paneel vertalers vir die nuwe Afrikaanse Bybelvertaling.

Subscribe to RSS - Direkteur