Direkteur

Liezl van Dyk

Prof van Dyk se navorsing op tegnologie-gedrewe optimisering van diensstelsels, spesifiek binne die konteks van Gesondheidstelselingenieurswese.
Sy is ook 'n professionel Bedryfsingenieur en dien tans op die Raad van die Suider-Afrikaans Instituut vir Bedryfsingsnieurwese.

Melville Saayman

Prof Melville Saayman is tans direkteur van die navorsingsfokusarea TREES (Toerismenavorsing in Ekonomiese Omgewings en Samelewing), voorheen bekend as die Instituut vir Toerisme en Vryetydstudies, aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) in Suid-Afrika. TREES is die toonaangewende Toerismenavorsingsentiteit in Suid-Afrika.

Sandra van Dyk

Sandra van Dyk het die grade BPharm, MSc en PhD behaal aan die Noordwes-Universiteit (voorheen die Potchefstroomse Universiteit Vir Christelike Hoër Onderwys) en is tans werksaam as ʼn medeprofessor en as direkteur van die Skool vir Farmasie in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe.

Alida Herbst

Prof Alida Herbst is ‘n geregistreerde maatskaplike werker en tans die Direkteur van die Skool vir Psigososiale Gedragswetenskappe aan die Potcefstroomkampus van die NWU.  Sy het vir nagenoeg 13 jaar as geneeskundige maatskaplike werker gepraktiseer in onder meer die 1 Militêre Hospitaal en die MediClinic Pretoria Hart en Kloof hospitale. 

Chris Vorster

Dr. Chris Vorster het in 1998 gekwalifiseer as 'n mediese dokter en in 2007 as 'n spesialis in chemiese patologie. Hy het vir 'n paar jaar in die private gesondheidsorgsektor gewerk voordat hy in 2010 by die Noordwes-Universiteit aangesluit het.

Frans Boudewijn Waanders

Ek is sedert 1991 aan Mössbauerspektroskopie-tegnologie by die destydse PU vir CHO en tans die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus betrokke, wat die aanwending van materiaal- en mineraalstudies behels. Verskeie publikasies in internasionale joernale en konferensievoordragte het uit hierdie werk voortgevloei. 

Seugnet Blignaut

Seugnet Blignaut is ’n navorsingsprofessor en direkteur by die TELIT-SA by die Noord-Wes Universiteit se Vaaldriehoekkampus. Haar navorsing fokus op die gebruik van oogvolging as deel van die gebruiksevaluering van speletjies. Sy  is die outeur en mede-outeur van (69) artikels en het (84) konferensie aanbiedinge gelewer - meestal op internasionale vlak.  Sy het (39) Meesters en (21) PhD studente afgelewer.  Seugnet hersien gereeld artikels vir nasionale en internasionale tydskrifte en tree ook op as eksterne eksaminator vir verskeie universiteite.

Wannie Carstens

Prof Wannie Carstens is sedert 2001 die direkteur van die Skool vir Tale aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus. Hy is ook tans die voorsitter van die Afrikaanse Taalraad, die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Akademie van Kuns en Kultuur, die voorsitter vir die Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans en dien op ‘n verskeidenheid van rade. Hy is onder meer ook ‘n lid van die paneel vertalers vir die nuwe Afrikaanse Bybelvertaling.

Subscribe to RSS - Direkteur