Interne ouditeurs sal nie deur die 4IR agtergelaat word nie

Marelize Santana -- Tue, 10/08/2019 - 15:32

Interne ouditeurs sal nie deur die 4IR agtergelaat word nie

moet met innoverende tegnologiese oplossings vorendag kom om te verseker dat studente se vaardighede tred hou.

Dr Cameron Modisane, wat onlangs sy PhD by die Noordwes-Universiteit (NWU) se Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe verwerf het, het navorsing gedoen wat studente in interne ouditkunde beter vir die 4IR sal toerus.

Sy navorsingstudie se titel is “Establishing a competency framework for the integration of workplace information technology knowledge and skills within an internal audit education programme and training”. Dit fokus op die impak wat inligtingstegnologieë op die ouditberoep het en hoe universiteitstudente op die komende veranderinge voorbereid kan wees.

Die studie het in Maart 2015 begin en is vroeër hierdie jaar voltooi. Dr Modisane het ’n vraelys aan 53 interne-ouditpraktisyns en akademiese personeellede by 11 Suid-Afrikaanse universiteite en universiteite van tegnologie gegee om in te vul.

Voldoen aan die bedryf se verwagtings

Die studie het bevind dat potensiële werkgewers en gegradueerdes in interne ouditkunde saamstem dat kennis oor en vaardighede in inligtingstegnologie by die kurrikulum van die universiteit ingesluit behoort te word. Terselfdertyd is daar gapings tussen die verwagtings van potensiële werkgewers en die vaardighede van gegradueerdes in interne ouditkunde. 

Dr Modisane sê dat hierdie gapings ouditering- en bestuursvaardighede insluit, asook programontwikkeling en veranderings om ongemagtigde veranderings aan stelsels en toepassings te voorkom, en ondernemingshulpbron-beplanningstelsels (ERP-stelsels), en internet- en e-besighede. Hierdie vaardighede word nie voldoende by Suid-Afrikaanse universiteite beklemtoon nie, wat beteken dat die huidige universiteitskurrikulum in ooreenstemming met die behoeftes van sakeondernemings en die bedryf bygewerk behoort te word.  

Eersteklas-oplossings

Met dié dat die probleem geïdentifiseer is, ontwikkel hy nou oplossings daarvoor. Dit wentel om sy geïntegreerde werkplek-bevoegdheidsraamwerk wat die inligtingstegnologie-bevoegdhede (IT-bevoegdhede) beskryf wat interne ouditeurs nodig het en wat ’n impak sal hê op die ouditrisiko’s wat hulle ondersoek.

Onderwerpe moet kubersekuriteit, data-analises, kunsmatige intelligensie, en blokketting- en masjienleer insluit, wat alles relevant is vir 4IR en ’n plek in die rekeningkunde- en ouditkundekurrikulum by Suid-Afrikaanse universiteite moet hê.

Hierdie navorsing is waarskynlik nie die einde van dr Modisane se soektog om die interne-ouditberoep in ooreenstemming met die 4IR te bring nie. Soos hy sê: “Ek het op stuk van sake ’n passie vir interne ouditkunde en hoe dit met IT integreer.”

Dr Cameron Modisane tydens sy onlangse PhD-gradeplegtigheid. Saam met hom is Bram Schouwstra.