Inspireer jong vroulike leerders om ingenieurs te word

Belinda Bantham -- Tue, 08/06/2019 - 14:23

Inspireer jong vroulike leerders om ingenieurs te word

Terwyl ons in Augustus die vroue van Suid-Afrika vereer, het die Noordwes-Universiteit (NWU) se Fakulteit Ingenieurswese weer eens sy eie inisiatief geloods om hierdie vieringe ’n stappie verder te neem.

Sowat 150 meisies van verskillende hoërskole regoor Suid-Afrika het die geleentheid gehad om tydens die fakulteit se vierde jaarlikse Femmegineering-viering die verskeie opwindende gebiede van ingenieurswese te ondersoek.

Volgens prof Leenta Grobler, ’n senior lektor en projekbestuurder, is die dae dat mans die ingenieurswesetoneel oorheers nog glad nie verby nie, en is dit steeds ’n onrusbarende feit.

“Ten spyte van ’n verbetering gedurende die afgelope paar jaar, is daar nou nog ’n ernstige tekort aan vroue wat loopbane in ingenieurswese volg. Hierdie studiegebied is steeds tradisioneel onontgin deur vroue. Die NWU wil hierdie situasie verander – een semester op ’n keer.”

Die Femmegineering-viering het op die kampus in Potchefstroom plaasgevind en is bygewoon deur 10-, 11- en 12-meisies wie se wiskunde- en wetenskappunte dit vir hulle moontlik kan maak om ingenieurswese te studeer.

Akademiese personeel en senior studente het hierdie leerders ’n insiggewende voorsmaak gegee van die verskeie velde wat daar in ingenieurswese is. Die meisies het ook die geleentheid gehad om praktiese eksperimente in chemiese, meganiese, rekenaar-, bedryfs, elektriese en elektroniese ingenieurswese ervaar.  

Tanja Gaustad, die bestuurder vir hulpbronontwikkeling en ’n senior rekenaarlinguis by CTexT®, het hulle aan menslike taaltegnologie bekend gestel, gebaseer op die voorbeeld van woordvoorspelling in taalmodellering en die gebruik daarvan in werklike toepassings.

Sy het gefokus op die diversiteit van take en tegnieke, asook die rede waarom dit vir iemand met ’n meer tegniese belangstelling in ingenieurswese, programmering en/of intelligente stelsels interessant kan wees.

“Rekenaarlinguistiek is ’n interdissiplinêre navorsingsgebied waar natuurlike taal – wat deur mense gepraat word – vanuit ’n rekenaarperspektief gemodelleer word om die ontleding van groot hoeveelhede data moontlik maak,” het Tanja verduidelik.

Wat hierdie veld vir my interessant en lonend maak, is aan die een kant om met interdissiplinêre spanne van taalkundiges, programmeerders en eerstetaalsprekers van ’n taal saam te werk, en aan die ander kant dat daar nog steeds soveel onopgeloste probleme vir minder algemene tale is wat ondersoek en verbeter kan word.”

Dr Febe de Wet, ’n kundige op die gebied van digitale seinverwerking van die Universiteit Stellenbosch, het oor spraak-tot-teks-stelsels gesels.

“Die mense van Suid-Afrika is meertalig: die land erken 11 amptelike tale, en in die praktyk word selfs meer as dit gepraat,” het sy gesê. “Outomatiese spraakherkenners (spraak-tot-teks-stelsels) is egter vir eentalige insette ontwerp, soos dit in talle groot ekonomieë soos dié van Noord-Amerika, Japan of lande in Europa aangetref word.

“Daarenteen bevat die alledaagse Suid-Afrikaanse spraak dikwels ’n mengsel van tale wat selfs nie deur die beste kommersiële spraakherkenners wat vandag beskikbaar is nie, verstaan kan word nie. Om ’n gemengdetaal-spraakherkenningstelsel te ontwikkel, is ’n datastel van gemengdetaalspraak nodig,” het sy bygevoeg.

Dr De Wet werk tans aan ’n projek waarin ’n datastel ontwikkel word wat sulke spraak in vyf Suid-Afrikaanse tale bevat.

Prof Liezl van Dyk, die uitvoerende dekaan van die fakulteit en self ’n bedryfsingenieur, het ook die meisies met ʼn paar wyse woorde aangemoedig. “Moenie probeer om so sterk soos ’n man te wees nie. Wees sterker. Wees so sterk soos ’n vrou. Die krag van ’n vrou word gemeet aan die manier waarop sy die wêreld verander om ’n beter plek te wees. Ek nooi julle uit om die opwindende wêreld van ingenieurswese te ondersoek. Begin droom om die wêreld te verander, want dit is binne julle bereik. Begin om julle toekoms te vorm.”

Die fakulteit se tweede Modiragatsi-kompetisie het ook tydens die geleentheid afgeskop. Dié kompetisie nooi vroulike leerders om ’n probleem te identifiseer wat Suid-Afrikaners tans in die gesig staar. Hulle moet dan die projek aanpak en ’n oplossing vir die probleem aanbied.

Die wenners sal ’n alles-insluitende reis na Silicone Valley in San Francisco neem, waar hulle die jongste ontwikkelinge in tegnologie en ingenieurswese by verskeie maatskappye soos Google en Facebook sal ervaar.

Die trotse borge van die Femmegineering-geleentheid is die Fakulteit Ingenieurswese, die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Digitale Taalhulpbronne (SADiLaR) en die Vervaardigings- en Ingenieurswese-SETA (MERSETA).

Wees op die uitkyk vir die datum, tema en aansoekinligting van die vyfde Femmegineering-geleentheid wat binnekort op http://engineering.nwu.ac.za/femmegineering gepubliseer sal word.

 

 Die NWU se Fakulteit Ingenieurswese het sowat 150 meisies van verskillende hoërskole regoor Suid-Afrika die geleentheid gebied om tydens die vierde jaarlikse Femmegineering-viering die verskeie opwindende gebiede van ingenieurswese te ondersoek.

#NWUVroue