Ingenieurstudente dra soms ook superheld-mantels!

Belinda Bantham -- Mon, 10/21/2019 - 09:00

Ingenieurstudente dra soms ook superheld-mantels!

Een van Albert Einstein se bekendste aanhalings is: “’n Mens kan nie probleme oplos deur dieselfde redenasie te volg as toe jy dit geskep het nie.”

Dit is sekerlik die ingesteldheid van tweedejaarstudente aan die Noordwes-Universiteit (NWU) se Fakulteit Ingenieurswese. Hulle het pas hul eerste praktiese voorsmakie van die ingenieurswêreld gekry het toe hulle die geleentheid gehad het om aan plaaslike praktiese gemeenskapsprojekte te werk.

Verskeie projekte is aangepak met die doel om die plaaslike gemeenskap se lewensgehalte te verbeter. Sommige projekte is self geïdentifiseer, maar die meeste was behoeftes uit verskeie oorde in die plaaslike gemeenskap. Onder leiding van dosent Hannes du Toit en Pieter Tolmay is verskeie projekte geïdentifiseer.

“Kliënte het verskillende konsepte en ontwikkelingsbehoeftes gehad. Nadat hulle gesien het wat ons in die verlede vermag het, het hulle raakgesien dat ons studente hulle ontwikkelingsbehoeftes kan hanteer,” vertel Hannes.

“Ons het natuurlik die geleentheid aangegryp en hierdie projekte het deel van die vak Professionele Praktyk geword.”

Hy verduidelik verder dat die projekte nie net vir studente ’n breër raamwerk van die hele ingenieursproses gee nie, maar dat dit reeds in die studente se tweede studiejaar ook die geleentheid vir blootstelling in die praktyk skep.

Meer as 50 studentegroepe het onlangs hulle produkte tydens ’n finale uitstalling tentoongestel. Hoewel dit die laaste jaar is wat dié vak by die Fakulteit Ingenieurswese aangebied sal word, het dit nie die groep tweedejaars se geesdrif gedemp nie.

Volgens Hannes is dit hartseer dat die vak vanaf 2020 nie meer aangebied gaan word nie, aangesien dit vir voorgraadse studente ’n voorsmakie gegee het van wat om in die praktyk te verwag. Verskeie organisasies soos die Potchefstroom Hospitaal, Cross Connect en die Potchefstroomse dierewelsynsvereniging (PAWS), het by dié projekte gebaat.

Volgens Hannes sal die fakulteit wel met gemeenskapsprojekte voortgaan, maar met ’n multidissiplinêre aanslag.

“Die plan is om ’n vyf- tot agtjaarplan vir elke projek te hê. Deur lede van die betrokke organisasie deurgaans oor dié tydperk by die projek betrokke te hou, word dit uiteindelik ’n selfonderhoudende en volhoubare projek. Die idee is verder ook dat hierdie aanslag uiteindelik werkloosheid in die betrokke gemeenskappe sal kan probeer oplos.”

Die bou- en ingenieurswerk is voorheen deur die eerstejaarstudente behartig, maar Hannes het dit sedert verlede jaar verander sodat die tweedejaars dit moet begin doen. “Dit was ’n goeie besluit, omdat ons regtig ’n baie beter gehalte eindproduk kan sien.”

Behalwe vir die bouwerk, moes studente self die beplanning, bemarking, finansies en implementering suksesvol behartig. “Hierdie projekte berei die student voor vir die realiteit wat eendag op hom wag. Ek het verskeie oudstudente wat my al gekontak het wat nie kan ophou praat oor die waarde van dit wat hulle hier geleer het nie,” sê Hannes.

Verskeie speelgrond- en gimnasiumapparate is deur die studente gebou. Hulle het onder andere ook ’n rolstoelhindernisbaan vir die Potchefstroom Hospitaal gebou. 

“Elke organisasie waarmee ons gesels het, het ’n soort wenslys vir ons opgestel. Ons wou seker maak dat dit die studente nie verveel nie, maar ook nie so moeilik moes wees dat dit nie haalbaar was nie,” vertel hy.

Boekrakke wat opvou, ’n toestel wat toue uit tweeliterplastiekbottels kan maak, klaskamers en kweekhuise wat vinning op- en afgeslaan kan word, voermengers, mobiele baddens vir diere, en ’n veilige puttoiletstelsel wat keer dat kinders inval, is slegs enkele van die innoverende idees waarmee die studente vorendag gekom het.

“Ons sien daarna uit om die fakulteit se gemeenskapsbetrokkenheid nou na die volgende vlak te neem, en voort te bou om ’n daadwerklike verskil in mense se lewens te maak.”

 

 Hierdie is ‘n deel van die rolstoelhindernisbaan wat vir die Potchefstroom Hospitaal gebou is.

Hierdie groep studente het ʼn afslaanbare hondebad gebou.