Hernuwing van die ampstermyn van die visekanselier van die NWU

Belinda Bantham -- Mon, 11/25/2019 - 09:58

Hernuwing van die ampstermyn van die visekanselier van die NWU

Die eerste termyn van die Noordwes-Universiteit (NWU) se visekanselier, prof Dan Kgwadi, verstryk in Mei 2020. Sy eerste termyn het op 1 April 2014 begin. Die NWU Raad het prof Kgwadi tydens hul vergadering op 21 November 2019 vir ʼn verdere vier jaar as NWU-visekanselier heraangestel.

Die Raad het prof Kgwadi bedank vir sy diens gedurende sy eerste termyn en hom gelukgewens met sy herbenoeming. Die Raad en die visekanselier sal spesifieke fokusareas bespreek wat gemik is op die konsolidering van die vordering wat tot dusver gemaak is, sowel as op die bereiking van verdere mylpale in Suid-Afrika en internasionaal.

“Ek is baie dankbaar oor die mosie van vertroue – nie net in my nie – maar ook in die bestuurspan onder my leiding,” het prof Kgwadi gesê. “Voorts wil ek graag my dank uitspreek teenoor die breër NWU-gemeenskap, insluitende gewaardeerde belanghebbers soos ouers, alumni en ons sakevennote, vir hul volgehoue ondersteuning in ons strewe om ʼn internasionaal erkende universiteit in Afrika te wees wat bekend is vir sy wetenskapsbeoefening, maatskaplike responsiwiteit en ʼn sorgsaamheidsetiek.

“Ek sien uit na my volgende ampstermyn en sáám is ons vasbeslote om die NWU vorentoe te neem op sy trajek van sukses.”

Prof Dan Kgwadi.