Gesprekke oor uitvoerbesighede by die Agbiz Kongres 2018

Marelize Santana -- Thu, 07/19/2018 - 16:05

Gesprekke oor uitvoerbesighede by die Agbiz Kongres 2018

Met bevolkings in talle dele van die wêreld wat uitbrei en snelle verstedeliking wat lande se hulpbronne onder druk plaas, was die behoefte aan voedsel en voedselsekerheid nog nooit so groot nie. Terwyl dit vir produsente in talle dele van die wêreld – insluitend Suid-Afrika – geweldige geleenthede geskep het, staar beduidende uitdagings ons landbousektor in die gesig.

Hierdie uitdagings sluit in die onsekerheid oor grondhervorming in die land en die groeiende klimaatsverandering, wat jaarlikse opbrengste en die groeipotensiaal van die sektor beïnvloed. Landbouproduksie moet dus kostedoeltreffend wees en gerig word op belangrike geleenthede, veral in uitvoermarkte, waar mededinging gedy.

“Suid-Afrikaanse landbouprodusente is dikwels nie bewus van potensiële uitvoermarkte vir hulle produkte nie,” sê prof Wilma Viviers van die Handel en Ontwikkeling-navorsingsfokusarea (TRADE) aan die Noordwes-Universiteit (NWU). Prof Wilma is die voorsitter van die Wêreldhandelsorganisasie-leerstoel en was ’n hoofspreker by die onlangse Agbiz Kongres 2018 in Port Elizabeth. “Dit kan ook uiters duur en tydrowend wees om die beste markte vir hulle produkte met behulp van gewone navorsingsmetodes te identifiseer as hulle klein tot medium-grootte organisasies met beperkte finansiële en menslike hulpbronne is,” het sy bygevoeg.

Sien in onseker tye geleenthede raak

Die Agbiz Kongres 2018, wat sowat 400 afgevaardigdes gelok het, se tema was – heel toepaslik – “Onsekerheid skep geleentheid”, wat dien as herinnering dat selfs onseker tye doeltreffend aangewend kan word as mens op die oplossing van probleme ingestel is.

Prof Wilma, saam met PhD-student en mede-hoofspreker Martin Cameron, het gepraat oor die werk wat die TRADE-navorsingsfokusarea die afgelope paar jaar op die gebied van uitvoerbevordering en uitvoermarkseleksie doen. Dit sluit in die ontwikkeling van ’n innoverende en gebruikersvriendelike sagteware-instrument genaamd die TRADE-DSM (Decision Support Model)®, wat die mees realistiese en belowendste uitvoermarkte vir gegewe produkkategorieë identifiseer. Die model is veral relevant vir die landbousektor, wat aan veranderlike marktoestande en wisselende vraag blootgestel word.

“Landboumarkte kom en gaan, dikwels geweldig vinnig,” verduidelik Martin, “en produsente moet nuwe geleenthede kan identifiseer en benut sonder om hulle momentum te verloor – wat die lewensvatbaarheid van hulle hele bedryf kan beïnvloed.”

Praktiese meganisme om uitvoervolumes te laat groei

Suid-Afrika se geïntegreerde nasionale uitvoerstrategie (INES, 2015) plaas sterk klem op die uitbreiding van die land se uitvoervolumes deur die diversifisering van produkte, markte en verskaffers in daardie sektore waar Suid-Afrika reeds ’n mededingingsvoordeel geniet. En tog is ’n praktiese meganisme nodig om hierdie visie in realiteit te omskep.

“Die gebrek aan ’n wetenskaplike metode om hoëpotensiaalmarkte vir spesifieke produkkategorieë te identifiseer is reeds in 2007 in Suid-Afrika se nasionale uitvoerstrategie erken,” sê prof Wilma. “Vandag help TRADE-DSM® om hierdie gaping te vul deur aan uitvoerders betroubare insigte in uitvoergeleenthede regoor die wêreld en ook groter beheer oor die sukses van hulle markuitbreidingspogings te gee, omdat hulle daardie geleenthede kan identifiseer wat die grootste moontlikheid het om te slaag.”

Agter die gebruikersvriendelikheid van TRADE-DSM® lê uiters gesofistikeerde sagteware wat geweldige hoeveelhede mark- en produk-verwante inligting wat uit talle internasionale datastelle verkry is, doeltreffend filtreer om die belowendste produk-markkombinasies vir ’n spesifieke land, provinsie of selfs bedryfsektor te toon. Aan die hand van hierdie inligting kan toepaslike uitvoerbevorderings- en ontwikkelingstrategieë ontwikkel word, met inagneming van die relatiewe openheid van die geïdentifiseerde markte, die voorkoms van mededinging en die markte se kort- en langtermyn-groeipotensiaal.

Onbenutte uitvoergeleenthede

Organisasies wat uitvoer bevorder en bedryfsliggame in Suid-Afrika en ander lande gebruik ook TRADE-DSM® om hulle uitvoerontwikkelingstrategieë en ondersteuningsprogramme te verbeter.

In ’n verduideliking van die waarde van die model vir veral die landbousektor sê prof Wilma: “In ’n toepassing op alle landbouverwerking-verwante produkte het TRADE-DSM® getoon dat Suid-Afrika ’n ‘poel’ van meer as 6 284 moontlike uitvoergeleenthede het, met ’n onbenutte potensiële waarde van US$21 miljard. Indien hierdie geleenthede met welslae benut kan word, sal dit ’n geweldige uitwerking op werkskepping in die sektor hê.”

Die TRADE-DSM®-sagteware-instrument word beskikbaar gestel deur middel van die NWU-newemaatskappy TRADE Research Advisory (Pty) Ltd, waar heelwat van die deurlopende ontwikkeling plaasvind.

Vir meer inligting oor die TRADE-fokusarea se navorsingsaktiwiteite, besoek http://commerce.nwu.ac.za/trade, of http://www.tradeadvisory.co.za vir meer besonderhede oor TRADE-DSM®.


Prof Wilma Viviers en Martin Cameron by die Agbiz Kongres 2018 wat op 7 en 8 Junie in Port Elizabeth plaasgevind het.

#NWUVroue