Geslaagde oorsig vir NWU SARChI-leerstoel oor Voorkoming van Kardiovaskulêre Siekte

Belinda Bantham -- Fri, 06/22/2018 - 11:23

Geslaagde oorsig vir NWU SARChI-leerstoel oor Voorkoming van Kardiovaskulêre Siekte

Die Noordwes-Universiteit (NWU) se navorsingleerstoel vir die vroeë identifisering en voorkoming van kardiovaskulêre siekte in Afrika, gehou deur prof Alta Schutte van die Fakulteit Gesondheidswetenskappe, het ’n geslaagde evaluering van die Nasionale Navorsingstigting ontvang.

Leerstoele van die Suid-Afrikaanse Navorsingsleerstoelinisiatief (SARChI) is uiters mededingend en word dus elke vyf jaar vir gehalte van uitsette, impak en uitnemendheid geëvalueer. Dit word gevolglik as ’n groot prestasie beskou om ’n geslaagde oorsig te ontvang.

Die geslaagde evaluering beteken dat befondsing vir die leerstoel vir die volgende siklus van vyf jaar kan voortgaan.

Prof Schutte se reaksie op die evaluering spreek boekdele. “Ek is verheug en verlig! Die befondsing het ’n beduidende impak gehad op die werk wat ons die afgelope vyf jaar by die Hipertensie in Afrika-navorsingspan (HART) kon doen.

“Dit stel ons nou verder in staat om ons huidige programme oor hoe en waarom verhoogde bloeddruk, en verwante orgaanskade, reeds by sekere jong persone en bevolkings voorkom, te versterk. Uiteindelik wil ons die situasie in Suid-Afrika – naamlik om die ontwikkeling van hipertensie te voorkom – verbeter, aangesien Suid-Afrika ’n baie hoë voorkoms van hoë bloeddruk het, asook van beroertes en hartaanvalle wat as gevolg van hoë bloeddruk ontwikkel.”

Sukses hang van die paneel se konsensus af

Die NWU se voorlegging vir die oorsig is aan ’n tweefase- eweknie-evalueringsproses onderwerp.

In die eerste plek is vakkundiges regoor die wêreld genooi om ’n skriftelike evaluering van die voorlegging in te dien. Hierdie afstandoorsigverslae, tesame met die voorlegging en ander stawende dokumente, word dan gebruik as sleutelinsette in die samesprekings van ’n oorsigpaneel, wat bestaan uit individue uit breë dissiplines wat die fokusgebiede van die voorlegging dek.

Die paneel se aanbevelingsuitkoms word deur konsensus bereik.

Dr Sibo Sowazi, die NWU se direkteur vir navorsing en ondersteuning, het prof Alta met die hernuwing van die leerstoel se befondsingsiklus gelukgewens. “Die NWU wens julle geluk met hierdie wonderlike prestasie en wens julle alles van die beste toe vir die toekomstige werk met hierdie inisiatief.”

Meer oor navorsingsleerstoele en wat hulle doen

Die doel van navorsingsleerstoele is om Suid-Afrikaanse navorsingsuitnemendheid te bevorder – plaaslik en ook internasionaal. Die Navorsingsleerstoelinisiatief is ’n nasionale program wat deur die Departement van Wetenskap en Tegnologie (DWT) en die Nasionale Navorsingstigting (NNS) geïnisieer is.

Die houers van SARChI-navorsingsleerstoele is uitnemende, gesoute en gevestigde navorsers wat internasionale erkenning vir hulle navorsingsbydraes geniet.

Hulle is primêr vir navorsing en nagraadse opleiding verantwoordelik. Hulle navorsing handel oor kwessies wat die regering as van nasionale belang geïdentifiseer het en hulle probeer aktief oplossings vir die uitdagings in hulle spesifieke velde vind. 

Prof Alta Schutte se navorsingleerstoel vir die vroeë identifisering en voorkoming van kardiovaskulêre siekte in Afrika het ’n geslaagde vyfjaarlikse evaluering ontvang.

#NWUVroue