Voeding

Herculina Salome Kruger

Prof Salome Kruger is 'n professor by die Sentrum vir Uitnemendheid vir Voeding op die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit in Suid-Afrika.  As 'n aktiewe navorser het sy al meer as 80 artikels in nasionale en internasionale geakkrediteerde vaktydskrifte gepubliseer. Sy het al vir 39 meestersgraad- en PhD-studente as studieleier en promotor opgetree en asook as leier vir postdoktorale studente.  Van die meer as 50 aanbiedings by wetenskaplike konferensies was dit 16 keer as uitgenooide spreker. 

Subscribe to RSS - Voeding