Politiek

André Duvenhage

André Duvenhage is op 18 April 1962 op Sasolburg in die Noord-Vrystaat gebore. Hy matrikuleer in 1979 aan die Hoërskool Sasolburg. As ingeskrewe student aan die PU vir CHO behaal hy die BA-graad asook die Honn. BA in Politieke Wetenskap (beide met onderskeiding). Tydens Januarie 1984 word hy aangestel as Junior Lektor aan die PU vir CHO met doseeropdrag in Ontwikkelingsadministrasie, Openbare Bestuur en later ook Staatsleer. In 1989 verwerf André ʼn Magister kwalifikasie in Ontwikkelingsadministrasie.

Subscribe to RSS - Politiek