Ingenieurswese

Liezl van Dyk

Prof van Dyk se navorsing op tegnologie-gedrewe optimisering van diensstelsels, spesifiek binne die konteks van Gesondheidstelselingenieurswese.
Sy is ook 'n professionel Bedryfsingenieur en dien tans op die Raad van die Suider-Afrikaans Instituut vir Bedryfsingsnieurwese.

Martin van Eldik

Prof Martin van Eldik het sy PhD in Meganiese Ingenieurswese verwerf aan die Noordwes Universiteit in
Potchefstroom. Hy is 'n medeprofessor in die Skool vir Meganiese en Kerningenieurswese waar sy navorsingsgroep
fokus op navorsing relevant tot die termovloei industrie met die klem op energiestelsels. Dit sluit in navorsing
rondom die volgende generasie van hittepompe insluitend die gebruik van CO2 as koelmiddel vir hoë temperatuur
applikasies. Martin is ook 'n Besigheidseenheid bestuurder by M-Tech Industrial (Pty) Ltd met die fokus hoofsaaklik

CG du Toit

Jat du Toit is ʼn professor in Meganiese Ingenieurswese aan die Noordwes-Universiteit. Hy het die grade BIng (Hons) (Siviel) en MIng (Siviel) aan die Universiteit van Stellenbosch en PhD aan die Universiteit van Cambridge behaal. Hy het al meer as 100 artikels in internasionale en nasionale tydskrifte en konferensieverrigtinge gepubliseer en is die mederedakteur van die verrigtinge van twee konferensies.

Kenny Uren

Kenny Uren is an associate professor in the School of Electrical, Electronic and Computer Engineering.  He specialises in the fields of mathematical systems modelling and control theory.  He received the B. Eng., M. Eng. and PhD degrees in Electronic and Computer Engineering from the North-West University, Potchefstroom campus, South Africa in 2003, 2005 and 2009 respectively.  Kenny is a member of the McTronX research group that has a core focus on mathematical modelling, mechatronic systems and control theory.

Frans Boudewijn Waanders

Ek is sedert 1991 aan Mössbauerspektroskopie-tegnologie by die destydse PU vir CHO en tans die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus betrokke, wat die aanwending van materiaal- en mineraalstudies behels. Verskeie publikasies in internasionale joernale en konferensievoordragte het uit hierdie werk voortgevloei. 

Albert Helberg

Albertus  Stephanus  Jacobus  Helberg  het  sy  B.Ing  (Elektr.)  cum  laude  in  1989  behaal,  en  sy  M.Ing (Elektr.) cum laude in 1991 by RAU. Hy het sy D.Ing aan dieselfde instansie behaal.

Subscribe to RSS - Ingenieurswese