Gesondheid

Ruan Kruger

I am a trained Physiologist and appointed as Associated Professor in the Faculty of Health Sciences with lecturing duties in the School of Physiology of the North-West University, along with research duties within the Hypertension in Africa Research Team (HART).

Alida Herbst

Prof Alida Herbst is ‘n geregistreerde maatskaplike werker en tans die Direkteur van die Skool vir Psigososiale Gedragswetenskappe aan die Potcefstroomkampus van die NWU.  Sy het vir nagenoeg 13 jaar as geneeskundige maatskaplike werker gepraktiseer in onder meer die 1 Militêre Hospitaal en die MediClinic Pretoria Hart en Kloof hospitale. 

Frederik Christoffel Eloff

Prof FC Eloff is sedert 1979 as dosent aangestel aan die PU vir CHO en later NWU. Tans Beroepshigiëne Programleier in die Skool vir Fisiologie, Voeding en Verbruikerswetenskappe. Verantwoordelik vir die ontwikkeling en bestuur van ’n nuwe professionele Baccalaureus Gesondheidswetenskappe in Beroepshigiëne graad.

Dien as UNISA vakorganiseerder (Fisiologie) sedert 1999 en is verantwoordelik vir die organisering van die praktiese modules wat aan UNISA-studente gebied word.

Alta Schutte

Alta Schutte is Professor of Physiology, and funded by the Department of Science and Technology as the South African Research Chair (SARChI) in the Early Detection and Prevention of Cardiovascular Disease in South Africa – hosted by the Hypertension in Africa Research Team (HART) at the North-West University. She is also the Unit Director of Medical Research Council Extramural Unit for Hypertension and Cardiovascular Disease.

Subscribe to RSS - Gesondheid