Fakulteit Teologie

Fakulteit Teologie

Die wetenskap agter afwesige vaders

’n Groot aantal Suid-Afrikaanse kinders leef sonder die teenwoordigheid van ’n vaderfiguur in hulle lewens. Die kwessie van afwesige vaders is al jare lank ’n groot probleem in die land.

NWU Potchefstroom Pukke Teologie Bio-etiek

NWU se nuwe Eenheid vir Bio-etiek fokus op menseregte in SA

ʼn Eenheid vir Bio-etiek, wat deel vorm van die internasionale netwerk van die Unesco leerstoel in bio-etiek in Haifa (Israel), het pas by die Noordwes-Universiteit (NWU) tot stand gekom.

Groot eer vir emeritus teologie professor van die NWU

´n Emeritus professor van die Fakulteit Teologie aan die Noordwes-Universiteit (NWU) is pas vir sy publikasies en studie van die grondtale van die Bybel vereer.

Kom ons vat hande!

Geagte leser, laat ek begin deur te sê: Dit gaan góéd op ons Kampus! Dít, ten spyte van pogings om ons as rassisties of as ´n apartheidsenklawe te tipeer. Ons moet hierdie onverdiende etikette ons níé laat omhang nie, maar ons ware karakter en identiteit positief uitleef en vier!

Die visekanselier, prof Dan Kgwadi, wens die nuwe kampusrektor, prof Fika Janse van Rensburg, geluk ná die seremoniële omhang van sy toga

Akademiese jaar amptelik geopen

“Dié kampus van die Noordwes-Universiteit is soos ʼn boom diep gewortel in sy herkoms met ʼn ryke geskiedenis en karakter. Die winde van verandering kan maar waai, want die wortels sal die boom regop hou.” Dit was die boodskap van prof Fika Janse van Rensburg tydens die amptelike opening van die Potchefstroomkampus se akademiese jaar.

Nuwe NWU-kantoor reik uit na gemeenskap

Die Noordwes-Universiteit (NWU) beskou sy betrokkenheid in gemeenskappe as van kardinale belang. Daarom is gemeenskapsdiens, naas navorsing en opleiding, een van die drie hoofaktiwiteite van die universiteit.

NWU-Biblioteek neem puik nuwe inligtingsmeent in gebruik

Biblioteke word gewoonlik met stilte geassosieer. Iets waarvan die Ferdinand Postma Biblioteek op die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit (NWU) vir bykans agt maande moes afsien. Die eindresultaat is egter wat mens in enige wêreldklas universiteit se biblioteek sal vind.

Fakulteit Teologie open op hoogtepunt

Die opening van die akademiese jaar by die Fakulteit Teologie van die Noordwes-Universiteit (NWU) het op 'n hoogtepunt begin.

CUM gee erkenning aan 7 NWU-outeurs

Sewe outeurs van die Noordwes-Universiteit het onlangs erkenning ontvang vir hulle aandeel aan Bybelvertalings, asook ander Bybelverwante publikasies en boeke.