Fakulteit Opvoedkunde

Fakulteit Opvoedkunde

Prettige hulpmiddel verander die manier waarop wiskunde onderrig word

Soos in talle ander lande is die Suid-Afrikaanse skoolstelsel formeel en prestasiegedrewe, aangesien onderwysers ’n inhoudgedrewe leerplan moet voltooi. Dit geld veral vir wiskunde, en talle onderwysers beskou die vak as abstrakte feite wat niks met die alledaagse lewe te doen het nie.

NNS vereer NWU-navorser vir uitnemendheid in wetenskaponderrig

Wetenskap kan ’n wonderwêreld van moontlikhede en loopbaanpaaie vir jong leerders oopmaak as hulle die geleentheid het om die ware betekenis van navorsing te verken.

NWU bied nuwe meestersgraad in hoër onderwys aan

Die Fakulteit Opvoedkunde by die Noordwes-Universiteit (NWU) bied ’n splinternuwe meestersgraad aan.

NWU en die gemeenskap span kragte saam ten bate van Eureka Skool

Die Noordwes-Universiteit (NWU) en die Vanderbijlparkgemeenskap gaan kragte saamspan om van die Eureka Skool se jaarlikse Spesiale Sportdag ‘n sukses te maak. Dié dag bied aan leerders wat afhanklik is van hoëvlakondersteuning die geleentheid om op ‘n pret manier aan sportaktiwiteite deel te neem.

’n Onbekende terrein wag op twee NWU-navorsers

Twee navorsers van die Noordwes-Universiteit (NWU) gaan ’n onbekende terrein met hulle navorsing betree deur vierdegeslag- kultuurhistoriese aktiwiteitsteorieë (CHAT) te gebruik om oplossings te vind vir die komplekse onderwysprobleme wat Suid-Afrika in die gesig staar.

Hier kom die volgende geslag ekostryders

Die toekoms van ons planeet is dalk nie so donker as wat talle mense voorspel nie. ’n Navorser van die Noordwes-Universiteit (NWU) doen haar deel om ’n nuwe geslag ekostryders toe te rus met kennis en toewyding om waterskaarste en ander uitdagings wat met klimaatsverandering te doen het, te bestry.

NWU stig nuwe besigheidsontwikkelingsforum om inkomste te verhoog

Die Noordwes-Universiteit (NWU) het op 15 Augustus 2018 formeel die Eenheid vir Voortgesette Opleiding (EVO) se besigheidsontwikkelingsforum (BDF) gestig.

Aksiegebaseerde navorsing lei tot positiewe omgewingsverandering

Klimaatsverandering is nie iets wat ver weg, in ander streke en met ander mense gebeur nie – dit is ’n verskynsel wat ’n impak op almal, oral het. Dit is ’n les waaraan graad 7-leerders blootgestel word deur middel van ’n navorsingsprojek waarby navorsers van die Noordwes-Universiteit (NWU) se kampus in Vanderbijlpark betrokke is.

’n Nuwe grens: Die Skeppende Kunste en Regte-projek

“Alle aspekte van die samelewing word deur die wet aangeraak en daarom moedig ons interdissiplinêre samewerking aan,” verduidelik een van die gewildste dosente aan die Noordwes-Universiteit (NWU), René Koraan. Dit is waarom die Fakulteit Regte, in samewerking met die Fakulteit Opvoedkunde, die Skeppende Kunste en Regte-projek bekend gestel het.

BRICSEd steek grense in Afrika en verder oor

Die Noordwes-Universiteit (NWU) het oor die jare heen vir homself naam gemaak as een van die topuniversiteite in die land. Nou is die NWU deel van ’n breër inisiatief, BRICSEd, wat gehalte-onderwys na lande regoor Afrika en nog verder neem.