Fakulteit Opvoedkunde

Fakulteit Opvoedkunde

’n Onbekende terrein wag op twee NWU-navorsers

Twee navorsers van die Noordwes-Universiteit (NWU) gaan ’n onbekende terrein met hulle navorsing betree deur vierdegeslag- kultuurhistoriese aktiwiteitsteorieë (CHAT) te gebruik om oplossings te vind vir die komplekse onderwysprobleme wat Suid-Afrika in die gesig staar.

Hier kom die volgende geslag ekostryders

Die toekoms van ons planeet is dalk nie so donker as wat talle mense voorspel nie. ’n Navorser van die Noordwes-Universiteit (NWU) doen haar deel om ’n nuwe geslag ekostryders toe te rus met kennis en toewyding om waterskaarste en ander uitdagings wat met klimaatsverandering te doen het, te bestry.

NWU stig nuwe besigheidsontwikkelingsforum om inkomste te verhoog

Die Noordwes-Universiteit (NWU) het op 15 Augustus 2018 formeel die Eenheid vir Voortgesette Opleiding (EVO) se besigheidsontwikkelingsforum (BDF) gestig.

Aksiegebaseerde navorsing lei tot positiewe omgewingsverandering

Klimaatsverandering is nie iets wat ver weg, in ander streke en met ander mense gebeur nie – dit is ’n verskynsel wat ’n impak op almal, oral het. Dit is ’n les waaraan graad 7-leerders blootgestel word deur middel van ’n navorsingsprojek waarby navorsers van die Noordwes-Universiteit (NWU) se kampus in Vanderbijlpark betrokke is.

’n Nuwe grens: Die Skeppende Kunste en Regte-projek

“Alle aspekte van die samelewing word deur die wet aangeraak en daarom moedig ons interdissiplinêre samewerking aan,” verduidelik een van die gewildste dosente aan die Noordwes-Universiteit (NWU), René Koraan. Dit is waarom die Fakulteit Regte, in samewerking met die Fakulteit Opvoedkunde, die Skeppende Kunste en Regte-projek bekend gestel het.

BRICSEd steek grense in Afrika en verder oor

Die Noordwes-Universiteit (NWU) het oor die jare heen vir homself naam gemaak as een van die topuniversiteite in die land. Nou is die NWU deel van ’n breër inisiatief, BRICSEd, wat gehalte-onderwys na lande regoor Afrika en nog verder neem.

Boek oor paaie tot suksesvolle onderrig bekendgestel

Die boek Pathways to successful schooling – onder redaksie van prof Elda de Waal, ʼn professor in onderwysreg aan die Noordwes-Universiteit (NWU) se Edu-HRight-navorsingsentiteit – is onlangs by Konstitusieheuwel in Johannesburg bekendgestel.

Onderwysers sonder grense: reik uit na opvoeders

Die 21ste eeu is ’n uitdagende tyd en dit is belangrik dat onderwysers sowel as skoolleerders selfgerigte leerders word. Die Noordwes-Universiteit (NWU) se navorsingsfokusarea vir selfgerigte leer (SDL), onder direkteurskap van prof Elsa Mentz, fokus veral op inheemse kennis vir selfgerigte leer in die wetenskap- en wiskunde-klaskamer.

Navorsers in opvoedingswetenskappe vereer

Navorsers van die Fakulteit Opvoedingswetenskappe op die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit (NWU) is vereer vir hulle puik navorsingsuitsette gedurende die vorige jaar.

Faculty of Education and Training hosts colloquium on Africanisation

The Faculty of Education and Training at the North-West University’s (NWU’s) campus in Mahikeng recently hosted a colloquium on “Africanisation of the Curriculum”.