Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe

Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe

NWU gaan biochemici vir internasionale konferensie huisves

Die Noordwes-Universiteit (NWU) gaan van 8 tot 11 Julie die 26ste tweejaarlikse konferensie van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Biochemie en Molekulêre Biologie (SASBMB), in samewerking met die Federasie van Verenigings vir Biochemie en Molekulêre Biologie in Afrika (FASBMB), aanbied.

NWU-student ondersoek inheemse voorsorgmaatreëls vir die veilige gebruik van plantmedisyne

Simangaliso Lesley Mashego,’n meestersgraadstudent in Inheemse Kennisstelsels op die Noordwes-Universiteit (NWU) se kampus in Mahikeng, doen navorsing oor veiligheidsmaatreëls wat ’n Khoisan-gemeenskap gebruik om algemeen-gebruikte medisinale plante in te span as ’n manier om gesondheidsorg in Suid-Afrika te verbeter.

Akademikus kry nuwe blik op tradisionele Afrika-sterrekunde

Mense in Afrika het reeds sedert antieke tye die sterre en planete bestudeer en die moderne wetenskap gee nou ook aandag aan die tradisionele Afrika-sterrekunde se skat van kennis.

Fisikus kyk na die son vir gestoorde krag

Sonenergie is ’n onderbroke energiehulpbron, maar dit kan vir latere gebruik gestoor word, sê prof Ashmore Mawire, hoofnavorser van die son- termiese energie-navorsingsgroep by die Noordwes-Universiteit (NWU) se kampus in Mahikeng.

Doel van beesprojek is om kleinskaalse produsente se kapasiteit te verbeter

’n Tien jaar lange vennootskap tussen die Noordwes-Universiteit (NWU), die Nywerheidsontwikkelingskorporasie (NOK) en die Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling staan sterk en lewer steeds goeie resultate vir kleinskaalse produsente.

Passie laat jong navorser vanaf C1 tot B1 skiet

Passie word nie deur swaartekrag gebind nie. Dit laat jou uitstyg waar ander bloot sukses behaal, en passie is wat prof Stefan Ferreira van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Sentrum vir Ruimtenavorsing vanaf ’n C1 na ’n B1 NNS-gradering laat uitskiet het.